Nyheder om natur

Nyheder om natur

Ny ansøgningsrunde til forbedret klima-lavbundsordning

23. maj 2022
Klima-lavbundsordningen er Miljøstyrelsens tilskudsordning, hvor landmænd med lavtliggende jorder kan få tilskud til at sløjfe drænene

Nyetableret vådområde stopper oversvømmelser af Hadsten Midtby

7. marts 2022
Kollerup Enge har været sat på en prøve i løbet af februar på grund af de store regnmængder – vådområdet består prøven

IPCC's sjette hovedrapport del 2

28. februar 2022
Klimaforandringer rammer verden skævt, lyder budskabet i seneste rapport fra FN’s Klimapanel, der har fokus på konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. Flere mennesker fordrives, dødeligheden stiger, sundheden falder og økosystemer trues. I takt med at temperaturen stiger, øges risikoen for uoprettelige skader og behovet for klimatilpasning.

Havvandsstigninger truer sjælden dansk natur, viser ny rapport

16. februar 2022
En ny rapport udviklet af COWI og SDU konkluderer at det stigende havvandspejl, grundet klimaforandringerne, vil påvirke kystnaturen over de næste 50 og 100 år. Resultaterne peger i retning af et forandret Dansk kystlandskab.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret

16. december 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med forbedringer af brugerfladen, og fremtidssikret ift. fortsat drift.

Seest Mølleå synergiprojekt indviet

9. december 2021
Projektet i Hylkedalen skal stoppe oversvømmelser i Kolding by ved tilbageholdelse og parkering af de store vandmængder ved kraftig regn

Sønderborg klimatilpasser med ny park, der opfører sig som ’kæmpe svamp’

29. november 2021
Den nye park – Digterhaven - er en grøn rekreativ oase, der kan holde på store regnvandsmængder ved kraftige skybrud

Åbyhøj kombinerer klimatilpasning og grønne områder

11. november 2021
En 2,5 km lang kile har til formål at klimasikre bydelen og samtidigt skabe grønne områder for beboerne

Saltmarsken – Danmarks naturlige klimabuffer

17. august 2021
Saltmarsken er en naturligt forekommende naturtype langs de danske kyster og virker både som kulstofdræn, kystsikring og klimabuffer.
Viser 1 - 10 ud af 159