Nyheder om natur

Nyheder om natur

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret

16. december 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med forbedringer af brugerfladen, og fremtidssikret ift. fortsat drift.

Seest Mølleå synergiprojekt indviet

9. december 2021
Projektet i Hylkedalen skal stoppe oversvømmelser i Kolding by ved tilbageholdelse og parkering af de store vandmængder ved kraftig regn

Sønderborg klimatilpasser med ny park, der opfører sig som ’kæmpe svamp’

29. november 2021
Den nye park – Digterhaven - er en grøn rekreativ oase, der kan holde på store regnvandsmængder ved kraftige skybrud

Åbyhøj kombinerer klimatilpasning og grønne områder

11. november 2021
En 2,5 km lang kile har til formål at klimasikre bydelen og samtidigt skabe grønne områder for beboerne

Saltmarsken – Danmarks naturlige klimabuffer

17. august 2021
Saltmarsken er en naturligt forekommende naturtype langs de danske kyster og virker både som kulstofdræn, kystsikring og klimabuffer.

Klimaprojekt til sikring af Kolding by tager også hånd om naturen

28. juni 2021
Projekt i Hylkedalen skal tilbageholde vandet i Seest mølleå ved skybrud og længevarende regn

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har fået tilføjet nye data og ajourført ift. seneste højdemodel

10. juni 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med udgangspunkt i den senest opdaterede hydrologisk tilpassede højdemodel og udvidet med nye data om bl.a. kysterosion.

Ny rapport fra EEA klarlægger naturbaserede løsninger til klimatilpasningen i Europa

25. maj 2021
I den nye publikation belyser EEA fordelene ved en naturbaserede tilgang, som at bevare biodiversitet, øge menneskelig helbred, reducere udledningen af drivhusgasser og at bygge en bæredygtig økonomi.

Rapport om naturbaserede løsninger til regnvandshåndtering

25. maj 2021
State of Green præsenterer i denne rapport erfaringer fra i ind- og udland, hvor regnvandet udnyttes som en ressource.
Viser 1 - 10 ud af 155