Nyheder om natur

Nyheder om natur

Multifunktionel jordfordeling i høring

16. januar 2020
Bekendtgørelse og den tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring. I tørkepakken til landbruget fra 28. september 2018 blev der afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling.

Meteorologer bliver bedre til at forudse stormflod

17. december 2019
Nye mere nøjagtige modeller af fem danske fjorde giver større præcision, når DMI fremover varsler stormflod

Ny klimarapport vurderer, at 300 millioner menneskers hjem er truet af stigende vandstand

29. november 2019
Langt flere mennesker end før antaget vil i fremtiden risikere at blive ramt af oversvømmelser som følge af stigende vandstand i verdenshavene og mere ekstreme vejrfænomener.

Storstilet klimasikring på Knudshoved Odde skal sikre klokkefrøer

19. november 2019
EU’s Life Fond, Miljøstyrelsen, Vordingborg Kommune og Rosenfeldt Gods går sammen om at klimasikre Knudshoved Odde

Aabenraa Kommune skal klimasikre knap 70 år gammel Poppelallé

22. oktober 2019
Diger hæves en meter for at klimatilpasse nye træer til en 100-årshændelse. Byrådet har afsat 4,1 millioner kroner til at genetablere den knap 70-årige Poppelallé.

FN-rapport: Havene stiger med uset hast

2. oktober 2019
Ifølge ny FN-rapport stiger havene med stor hastighed i takt med at is- og snedækkede områder på jorden smelter.

Støjskærm slubrer vand fra byens tage

24. september 2019
En ny støjskærm kan oplagre regn fra skybrud samtidig med, at den dæmper støjen fra en af Københavns mest trafikerede veje. Med tiden kan den også blive en lille oase for byens planter og insekter.

Seks nye kunstgræsbaner på Frederiksberg

19. september 2019
Frederiksberg Kommune indviede d. 16. august seks nye boldbaner sammen med et skybrudsanlæg.

Syv projekter får støtte til at vise nye veje til klimatilpasning

13. september 2019
Nytænkende projekter i København, Hvidovre, Dragør, Vejle, Assens, Hedensted, Middelfart og Randers Kommuner får tildelt i alt 6,75 mio. kroner fra partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

Klimasø skal opsamle ekstreme regnmængder

10. september 2019
Guldborgsund Kommune vil anlægge en såkaldt klimasø i Nykøbing, som skal mindske risikoen for oversvømmelser.
Viser 1 - 10 ud af 124