Del artikel Print
Rapport fra Det Europæiske Miljøagentur om vejen mod klimarobusthed i Europa

Rapport fra Det Europæiske Miljøagentur om vejen mod klimarobusthed i Europa

Rapporten giver et overblik over klimatilpasningindsatsen i EU-landene og Tyrkiet

EEAs rapport Advancing towards climate resilience in Europe sammenstiller information, som EU-landene hvert andet år rapporterer til EU om deres klimatilpasningsstrategier og –tiltag. Rapporteringen fra de enkelte EU-lande er også tilgængelig på den europæiske klimatilpasningsportal Climate Adapt.

 

Rapporten baserer sig på EU-landenes rapportering fra marts 2021 og indeholder information om:

 

  • Sårbarhed og risici 
  • Politik og prioritering
  • Finansiering
  • Implementering
  • Monitorering og evaluering