Del artikel Print
Ansøgningsrunden til Vand- og klimaprojekter 2023 er åben

Ansøgningsrunden til Vand- og klimaprojekter 2023 er åben

Det er muligt at søge tilskud til vand-og klimaprojekter, hvis ansøgningen indsendes inden d. 22. november 2023.

Der er ny ansøgningsrunde for Vand- og klimatilpasningsprojekter, hvor der i 2023 er afsat 188 mio. kr. til kvælstofvådområdeprojekter, og 50 mio. kr. til lavbundsprojekter.

 

Ordningen er en del af den danske CAP-plan 2023-2027, som understøtter en fælles EU målsætning omkring en økonomisk bæredygtig landbrugssektor, fremme den grønne dagsorden inden for miljø, klima og natur samt styrke udviklingen i landdistrikterne.

 

I 2023 er der ændret en del på reglerne, særligt i reglerne om etablering af lavbundsprojekter. Projekterne skal som sædvanligt opfylde bestemte kriterier for at få tilsagn om tilskud, men kriterierne er forenklet for at få mere fremdrift på ordningen.  

 

Der kan læses mere om ordningen og de nye regler på landbrugsstyrelsens hjemmeside.