Nyheder for kommuner

Nyheder for kommuner

DMI: 12. måned i træk med globale varmerekorder

10. juni 2024
DMI udtaler i en pressemeddelelse: 12. måned i træk med globale varmerekorder

Kystsikringen af Hostrup Strand bliver et kommunalt fællesprojekt i Skive

9. august 2022
Da medlemmer af det lokale kystbeskyttelseslag ikke har kunne nå til enighed om projektets udformning, har de anmodet kommunen om at blive den primære drivkraft på projektet

Nyt vådområdeprojekt skal gavne kystnaturen i Mariager Fjord

6. juli 2022
Fem kilometer dige skal flyttes fra kystlinjen og længere ind i landet for at gøre plads til strandenge og det stigende havvand.

Ny ansøgningsrunde til forbedret klima-lavbundsordning

23. maj 2022
Klima-lavbundsordningen er Miljøstyrelsens tilskudsordning, hvor landmænd med lavtliggende jorder kan få tilskud til at sløjfe drænene

DANVA udkommer med tredje udgave af Klimakogebog

8. april 2022
Klimakogebogen udkommer i forlængelse af den seneste delrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, og beskriver hvordan kommuner og vandselskaber kan samarbejde om klimatilpasning.

Ny vejledning viser hvordan man får mest klimatilpasning for pengene

23. marts 2022
Metoden i den nye vejledning fra Miljøstyrelsen skal styrke de samfundsøkonomiske hensyn i klimatilpasning.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har opdateret årets oversvømmelseskort og KAMP opdateres med de nye data

14. marts 2022
Hvert år opdaterer SDFE de hydrologiske højdemodeller der bruges af en række myndigheder bl.a. af Miljøstyrelsen i klimatilpasningsværktøjet KAMP.

Beredskabsstyrelsen tilføjer hedebølger og tørke til listen over nationale risikofaktorer

4. marts 2022
Beredskabsstyrelsen er netop udkommet med rapport Nationalt Risikobillede 2022, der giver et overblik over de risici det danske samfund står over for i dag.

Miljøstyrelsen lancerer nyt værktøj til udtagning af lavbundsjorde

28. februar 2022
Med det nye klima-lavbundskort bliver det nemmere for private såvel som kommuner og styrelser at udpege egnede arealer til udtagning under klima-lavbundsordningen.

Danmark får snart sin største skybrudstunnel hidtil

22. februar 2022
HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning har brugt de sidste par år på forundersøgelser og boringer for at finde en placering for en skybrudstunnel under Svanemøllen.
Viser 1 - 10 ud af 43