Del artikel Print
Ny vejledning viser hvordan man får mest klimatilpasning for pengene

Ny vejledning viser hvordan man får mest klimatilpasning for pengene

Metoden i den nye vejledning fra Miljøstyrelsen skal styrke de samfundsøkonomiske hensyn i klimatilpasning.

I hele landet er der opmærksomhed på at klimatilpasse byer og boligområder mod oversvømmelser fra kraftige regnskyl og længere perioder med nedbør. Men hvilke løsninger kan bedst betale sig? Det hjælper den nye vejledning om fastsættelse af serviceniveau for tag- og overfladevand efter den samfundsøkonomiske metode i serviceniveaubekendtgørelsen med at svarer på. Vejledningen udspringer af serviceniveaubekendtgørelsen fra 1. januar 2021 med det formål at kommunalbestyrelserne får foretaget samfundsøkonomisk hensigtsmæssige klimatilpasningstiltag i form af øget serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand.

 

Overordnet kan man sige at desto tættere bebygget et område er, desto flere værdier trues, og en større investering i klimatilpasning er derfor hensigtsmæssig.

 

Vejledningen indeholder en gennemgang af anvendelsesområde, begreber og definitioner, hvorefter beregningen og den samfundsøkonomiske metode gennemgås. Dertil er vejledningen suppleret med to konkrete eksempler hvor metoden anvendes til fastsættelse af serviceniveau.

 

Dette fokus på den samfundsøkonomiske synsvinkel i klimatilpasningen, forventes forsat at have en mere betydende rolle i den kommende nationale klimatilpasningsplan.

 

Kilde: Mst.dk