Del artikel Print
Miljøstyrelsen lancerer nyt værktøj til udtagning af lavbundsjorde

Miljøstyrelsen lancerer nyt værktøj til udtagning af lavbundsjorde

Med det nye klima-lavbundskort bliver det nemmere for private såvel som kommuner og styrelser at udpege egnede arealer til udtagning under klima-lavbundsordningen.

Klima-lavbundsordningen understøtter målet om en reduktion i CO2-udledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder og genskabe den naturlige hydrologi. Herved mættes jorden med vand og der vil opstå iltfrie forhold der nedsætter de nedbrydende processer i jorden.

 

Klima-lavbundskortet skal gøre det nemt for private lodsejere og planlægningsmedarbejdere i kommuner og Naturstyrelsen at udpege de bedste områder for udtagning til klima-lavbundsjorde. Derfor indeholder online-værktøjet også det nyudviklede potentialekort som fremhæver de arealer der har størst potentiale for at tilbageholde CO2. Værktøjet guider sine brugere gennem indtegning af et projektareal og fremhæver mulige synergier - som fx til klimatilpasning - og opmærksomhedspunkter i det givne areal.

 

Har man et egnet projektareal forventes klima-lavbundsordningen åben for nye ansøgninger i starten af marts.

 

Kilde: Mst.dk