Data til kortlægning
Del artikel Print

Data til kortlægning

Staten udarbejder og stiller løbende data til rådighed til brug for oversvømmelses- og erosionskortlægning. Her kan du læse mere om de nuværende oversvømmelses- og erosionsdata. 

 

Oversvømmelse

Data til kortlægning af de områder i kommunen, der er udsat for oversvømmelse, kan tage udgangspunkt i statens screeningsdata for oversvømmelse fra havet, vandløb og nedbør, som er udarbejdet på baggrund af Danmarks Højdemodel. Til kortlægningen kan kommunen også vælge at inddrage data fra andre oversvømmelseskilder i det omfang, de har dem til rådighed. Der er således en stor grad af metodefrihed.

 

Det bedste nationalt dækkende kortmateriale kan vises i vores screeningsværktøj KAMP som sammenstiller udvalgte nationale data, beregninger og fremskrivninger. Værktøjet er især rettet mod miljø og planmedarbejdere i kommunerne.

 

KAMP har erstattet de gamle værktøjer "Oversvømmelseskortet" og "havand på land" og er blevet udvidet med nye data og kort for højtstående grundvand i en bedre opløsning end det, vi kender fra tidligere kortlægninger. Værktøjet giver miljø- og planmedarbejdere i kommunerne nem adgang til udvalgte klima- og miljø-, plan- og ejendomsdata fra mange forskellige nationale databaser. Læs mere om datakilder her.

 

Erosion

Der foreligger ikke landsdækkende målinger af kystprofilets dynamik. Derfor har Kystdirektoratet udarbejdet et erosionsatlas for Danmark. Erosionsatlasset er et screeningsværktøj, som grundejere, kommuner, rådgivere og andre kan bruge til at screene en kyst for, hvorvidt der er erosion og i hvilken grad.

 

Erosionsatlasset findes online på kystatlas.dk til almindelige browsere, tablets og smartphones. Erosionsatlasset er udarbejdet for de to typer erosion, som forekommer på kysterne, kronisk og akut.