Del artikel Print
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har opdateret årets oversvømmelseskort og  KAMP opdateres med de nye data

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har opdateret årets oversvømmelseskort og KAMP opdateres med de nye data

Hvert år opdaterer SDFE de hydrologiske højdemodeller der bruges af en række myndigheder bl.a. af Miljøstyrelsen i klimatilpasningsværktøjet KAMP.

De hydrologiske højdemodeller fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) viser hvordan vandet lægger sig i terrænet ved øget regn og stigende havvand. Baggrundskortet beregnes på baggrund af Danmarks Højdemodel hvis deltalje grad muliggøre at vise vandets vej gennem det danske landskab. De hydrologiske højdemodeller består af tre datasæt:

 

  • Bluespot, som viser lavninger i terrænet, hvor regnvandet vil lægge sig ved en given mængde nedbør (fx ved skybrud).
  • Havvand på land, der viser hvilke områder, der bliver oversvømmet ved en given havvandsstand (fx ved stormflod).
  • Flow ekstremregn, som viser hvilken vej regnvand løber igennem landskabet, når der er tale om maksimalt nedbør (over 150 mm).

 

Det grundige datagrundlag bidrager til at de danske myndigheder kan træffe mere bæredygtige beslutninger, derfor opdaterer SDFE også årligt deres hydrologiske højdemodeller. Modellerne bruges bl.a. af Miljøstyrelsen i deres klimatilpasningsværktøj KAMP. Her bruges de af bl.a. kommuner til at screene for mulige klimapåvirkninger.

 

- KAMP er blevet rigtig godt modtaget i kommunerne og er taget i anvendelse som et bredt dækkende screeningsværktøj. Vi lægger stor vægt på løbende at sikre, at de seneste data og hydrologiske produkter er tilgængelige i KAMP som derved fortsat holdes aktuelt og anvendelig i kommunernes arbejde med klimatilpasning, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Henrik Hagen Olesen

 

KAMP-værktøjet opdateres med de nye data og er er klar fra mandag d. 14.3.2022

 

Kilde: sdfe.dk