Del artikel Print
DANVA udkommer med tredje udgave af Klimakogebog

DANVA udkommer med tredje udgave af Klimakogebog

Klimakogebogen udkommer i forlængelse af den seneste delrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, og beskriver hvordan kommuner og vandselskaber kan samarbejde om klimatilpasning.

Klimakogebogen fra DANVA er en publikation der beskriver hvordan danske kommuner og spildevandsselskaber kan arbejde med håndteringen af især oversvømmelsesproblemer.

 

Første udgave af kogebogen udkom i 2007, siden da har vi grundet klimaforandringer oplevet voldsommere og længerevarende regnhændelser hvor afløbssystemet har mødt sine begrænsninger, hvilket, sammen med høj grundvandsstand og fyldte søer og vandløb, har ført til oversvømmelser i hele landet. Disse hændelser understregede behovet for at forstå det samlede vandkredsløb i indsatsen mod oversvømmelser, derfor udkom DANVA i 2011 med anden udgave klimakogebogen.

 

Klimakogebogen er nu udkommet i sin tredje udgave og den opdaterede publikation indeholder nogle af de erfaringer som projektgruppen har samlet sammen gennem årene. I kogebogens appendiks kan man finde eksempler på hvordan oversvømmelsesproblemer håndteres forskellige steder i Danmark. Derudover giver kogebogen et overblik over de metoder der er til rådighed til at analysere de eksisterende systemer, samt metoder til at beregne de tiltag med højst effekt mod oversvømmelser.

 

Kilde: danva.dk