Del artikel Print
Ny ansøgningsrunde til forbedret klima-lavbundsordning

Ny ansøgningsrunde til forbedret klima-lavbundsordning

Klima-lavbundsordningen er Miljøstyrelsens tilskudsordning, hvor landmænd med lavtliggende jorder kan få tilskud til at sløjfe drænene

I 2022 er der afsat i alt 139 mio. kr. til klima-lavbundsordningen. Det forventes, at man vil kunne udtage omkring 1.100 ha lavbundsjorder fra produktion og reducere udledningen af CO2 med ca. 16.000 tons.

 

I den nye ansøgningsrunde er der kommet en række forbedringer i forhold til sidste år:

  • I år kan man hurtigt finde ud af, om et areal umiddelbart er egnet til udtagning ved at bruge det nye klima-lavbundskort på klimalavbund.dk.
  • Effektkravet er sløjfet, så det er nemmere at lave projektafgrænsning med randarealer, der ikke nødvendigvis bidrager direkte til CO2-reduktion.
  • Der er kommet nye satser svarende til Landbrugsstyrelsens lavbundsordning. I Miljøstyrelsens ordning kan man tilmed få engangskompensation for udtagning af naturarealer.

 

Tilskudssatserne i 2022 er: 4.500 kr/ha for at lave klima-lavbund på naturarealer, 35.500 kr/ha for permanent græs, 82.500 kr/ha for arealer i omdrift.

 

Miljøstyrelsen har forlænget ansøgningsfristen til d. 30. juni og afholder et webinar om ordningen onsdag d. 1. juni kl. 14-15:00

 

I 2021 modtog i alt 33 ansøgere tilsagn for 300 mio. kr. fra klima-lavbundsordningen, som kompensation for at udtage ca. 2.340 hektar lavtliggende jorder fra produktion og dræning. Udtagelsen af lavbundsjorderne vil medføre, at arealerne oversvømmes, så frigivelsen af CO2 gennem biologisk nedbrydning ophører.

 

Kilde: MST.dk