KL's projekt Dataunderstøttet klimatilpasning
Del artikel Print

KL's projekt Dataunderstøttet klimatilpasning

Dataunderstøttet klimatilpasning er et projekt under det Kommunale digitaliseringsprogram, som løber i årene 2021-2025. 

 

Projektet understøtter kommunernes vidensdeling samt deres brug af data om klimatilpasning. Ligeledes samarbejdes der om værktøjer og implementering af fælles data i forvaltningen. 

 

Projektet skal skabe overblik over eksisterende data, hjælpeværktøjer og aktører på området. Denne viden skal udbredes til kommunerne, og det sker blandt andet i regi af Klimaalliancen. Du kan læse mere om Klimaalliancen her.

 

I 2023 vil Dataunderstøttet klimatilpasning understøtte en række aktiviteter. De prioriterede aktiviteter er:

 

 • Tværkommunalt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng i beskyttelsesniveauerne mellem kommunernes klimatilpasningsplaner
 • Fokus på anvendelse og erfaringer med modeller, beregningninger- og GIS-værktøjer
 • DK2020 kommunerne serviceres med vejledning og viden om den opgave, de skal løse. Der er et stort rationaliseringspotentiale i at samordne kommunernes tilgang til denne opgave, og den er i høj grad databaseret
 • Plan for klimatilpasning i Danmark. Et bredt flertal i folketinget har aftalt, at der skal udarbejdes en samlet plan. Data og Viden er et indsatsområde. Projektet afsætter ressourcer til at deltage fagligt i arbejdet med statens styrelser og indgå konstruktivt i deres projekter

 

Færdiggjorte produkter og leverancer fra 2021/22

 

 • Tre Temanotater om Klimaforandringer: vind, hedebølger og tørke her
 • Temanotat om højtstående grundvand her
 • Notat om måling af det terrænnære grundvand, og vurdering ud fra screeningsværktøjer her og her
 • Klimatilpasning, hvilke data er tilgængelige, hvor og i hvilke formater her
 • Udvikling af fælles GIS værktøj til Skadesøkonomi her
 • Sammenligning af to værktøjer til skadesberegninger for oversvømmelser her
 • Stormrådets erstatninger vist i Q-GIS her

 

Projektet har afholdt en række webinarer, som kan tilgås via projekt hjemmesiden,

blandt andet disse fire produktioner:

 

 

I Kommunernes Digitaliseringsprogram kan du bl.a. finde KL’s publikation ”Digitale svar på fremtidens udfordringer”, samt både se og læse mere om de seks delprogrammer i det nyeste Projektkatalog eller i KL's webinarrække. Som et delprogram har KL etableret et hot spot for viden om klimadata til anvendelse i kommunale forvaltninger. Projektet skal samle og dele viden om metadata, datasamlinger og standarder, da der er behov for at udvide den kommunale koordinering, videndeling og implementering af klimatilpasning. Derved er kommunerne på samme tid skaber af data, myndighed med ansvar for data og bruger af data i plan og projektsammenhæng.

Senest redigeret: 06-09-2023