KL's projekt Dataunderstøttet klimatilpasning
Del artikel Print

KL's projekt Dataunderstøttet klimatilpasning

Dataunderstøttet klimatilpasning er et projekt under det Kommunale digitaliseringsprogram, som løber i årene 2021-2025. 

 

Projektet understøtter kommunernes vidensdeling samt deres brug af data om klimatilpasning. Ligeledes samarbejdes der om værktøjer og implementering af fælles data i forvaltningen og deltagelse i EU-finansierede udviklingsprojekter. 

 

Projektet skal skabe overblik over eksisterende data, hjælpeværktøjer og aktører på området. Denne viden skal udbredes til kommunerne, og det sker blandt andet i regi af DK2020 samarbejdet. Du kan læse mere om DK2020 her.

 

I 2022 vil Dataunderstøttet klimatilpasning understøtte en række aktiviteter. De prioiterede aktiviteter er:

 

 • Tværkommunalt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng i beskyttelsesniveauerne mellem kommunernes klimatilpasningsplaner
 • Fokus på anvendelse og erfaringer med modeller, beregningsmetoder og GIS-værktøjer
 • DK2020 kommunerne serviceres med vejledning og viden
 • Fremme kommunalt samarbejde om EU/fondsfinansierede projekter
 • Regeringens arbejde med en samlet beskrivelse af indsatsen for klimatilpasning skal følges. Data og viden er en af flere indsatsområder, projektet afsætter ressourcer til at deltage fagligt i arbejdet.

 

Færdiggjorte produkter og leverancer fra 2021/22

 

 • Tre Temanotater om Klimaforandringer: vind, hedebølger og tørke her
 • Temanotat om højtstående grundvand her
 • Notat om måling af det terrænnære grundvand, og vurdering ud fra screeningsværktøjer her og her
 • Klimatilpasning, hvilke data er tilgængelige, hvor og i hvilke formater her
 • Udvikling af fælles GIS værktøj til Skadesøkonomi her
 • Sammenligning af to værktøjer til skadesberegninger for oversvømmelser her
 • Stormrådets erstatninger vist i Q-GIS her

 

Projektet har afholdt en række webinar, som kan tilgås via projekt hjemmesiden,

blandt andet disse fire produktioner:

 

 • Webinar om fire programmer til beregning af oversvømmelser og følgeskader.
 • Webinar om højtstående grundvand
 • Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program
 • DK2020 klimatilpasningsplaner, webinar om data og værktøjer, maj/juni 2021

 

I Kommunernes Digitaliseringsprogram kan du bl.a. finde KL’s publikation ”Digitale svar på fremtidens udfordringer”, samt både se og læse mere om de seks delprogrammer i det nyeste Projektkatalog eller i KL's webinarrække. Som et delprogram har KL etableret et hot spot for viden om klimadata til anvendelse i kommunale forvaltninger. Projektet skal samle og dele viden om metadata, datasamlinger og standarder, da der er behov for at udvide den kommunale koordinering, videndeling og implementering af klimatilpasning. Derved er kommunerne på samme tid skaber af data, myndighed med ansvar for data og bruger af data i plan og projektsammenhæng.

Senest redigeret: 16-09-2022