Del artikel Print
Kystsikringen af Hostrup Strand bliver et kommunalt fællesprojekt i Skive

Kystsikringen af Hostrup Strand bliver et kommunalt fællesprojekt i Skive

Da medlemmer af det lokale kystbeskyttelseslag ikke har kunne nå til enighed om projektets udformning, har de anmodet kommunen om at blive den primære drivkraft på projektet

I et kommunalt fællesprojekt er det kommunen der er drivkraften. Det betyder dog ikke ekstra udgifter til kommunen, da de i forvejen betaler sin del af projektet. I stedet skal kommunen blandt andet vælge hvordan udgifter fordeles blandt grundejerne. Skal den første sommerhusrække tættest på vandet betale mere end de længere indlands?

 

Derudover er der valget mellem en blød eller hård sikring. Tidligere har især sandfodring spillet en stor rolle ved Hostrup Strand, men grundejerne ønsker nu en hård sikring. Der findes allerede hårde sikringer på flere strækninger i form af høfder samt fliser der skråner fra Kystvejen og ned til vandkanten. Kystdirektoratet, der har rollen som sagkyndig på projektet, anbefaler dog ikke de hårde sikringer og mener tilmed at de eksisterende hårde sikringer er skyld i større erosion i områderne omkring sikringerne. I stedet anbefaler de sandfodring. Indtil nu er sandfodringen foregået via et depot efter Skive Vands kloakering af sommerhus området, men nu er dette ved at være tømt. Kyst direktoratet oplyser at uden sandfodringen vil der ske en forstejling af kystprofilet som kan medføre øget bølgepåvirkning og dermed underminere en evt. ny hård sikring.

 

Der er derfor behov for en helhedsløsning til området ved Hostrup Strand, en opgave der altså nu overgår til Skive Kommune.

 

Kilde: Skive Folkeblad