Værdikort
Del artikel Print

Værdikort

Værdikort

 Formålet med værdikortet er at give kommunerne en mulighed for nemt at udarbejde et overordnet risikokort. Værdikortet ganges med sandsynligheden for oversvømmelse, hvormed risikokortet dannes. Sandsynlighed og værdi skal have samme geografiske inddeling for at kunne sammenstilles, for eksempel 100 meters kvadrater.

 

For at opnå et mere retvisende risikokort, opfordres kommunerne til at inddrage yderligere oplysninger i værdikortlægningen, ligesom særligt kritiske punkter som for eksempel hospitaler bør inddrages i udpegningen af risikoområder.

 

I boksen i bunden kan der hentes inspiration fra analyser, som i forskelligt omfang indeholder værdikortlægning.

 

Ejendomme

Værdikortet bygger på adresseoplysninger, ejendomsvurderinger og bygningsoplysninger.

 

Data præsenteres i et 100 meters net, hvor hver 100 meter kvadrat indeholder information om den summerede grundværdi, bygningsværdi og ejendomsværdi samt det summerede bygnings- og kælderareal. Bygningsværdien er beregnet som ejendomsværdien minus grundværdien.

 

For kvadrater med under fire adresser er oplysningerne fjernet af diskretionshensyn.

 

Ejendomsvurderingerne og bygningsoplysningerne er opgjort per ejendomsnummer. Et ejendomsnummer kan bestå af mange bygninger og hver bygning kan bestå af mange adressepunkter (for eksempel ved etageejendomme).

 

Adressepunkternes placering (hovedindgangen) er benyttet til at fordele det enkelte ejendomsnummers ejendomsvurdering og bygningskvadratmeter efter. Ejendomsvurdering og kvadratmeter er fordelt ligeligt på antallet af adressepunkter. Det vil sige hvis et ejendomsnummer har tre adressepunkter tilknyttet, er værdien fordelt med en trejdedel på hver.

 

Det giver en bedre fordeling af værdier og kvadratmeter i forhold til kun, at have ét punkt for hvert ejendomsnummer. Der er dog usikkerheder forbundet med metoden, da værdier og kvadratmeter vil svinge inden for de enkelte adresser. Det er adressepunktets koordinater, der afgør hvilket kvadrat, værdien og arealet bliver tildelt. Det giver også nogle fejl, da et adressepunkt kan ligge i én kvadrat, mens hovedparten af bygningen reelt ligger i nabo kvadraten. Meget store bygninger med én adresse vil have hele værdien opgjort i én kvadrat, også her kan store dele reelt ligge i andre kvadrater. Værdikortet kan benyttes til at give et overblik over bygningsværdierne. Kommunerne har adgang til ESR/BBR data og kan vælge at lave en finere opdeling end 100 meter.

 

Befolkningsdata

Befolkningsdata for 2012 vil erstatte dem, der findes på portalen lige nu, og som er fra 2010. Disse data kan ikke downloades/videregives grundet den aftale om rettigheder, som er indgået med Danmarks Statistik.

Senest redigeret: 21-03-2023