Nedbør
Del artikel Print

Nedbør

Målinger viser, at den årlige nedbør i Danmark er steget med ca. 100 mm over de seneste 100 år, svarende til en stigning på ca. 15%. Denne udvikling forventes at fortsætte. På tværs af landet falder der mere regn om foråret, om efteråret og særligt om vinteren. Derudover bliver skybrud og kraftige regnhændelser endnu kraftigere og forekommer hyppigere frem mod år 2100. Derudover vil havniveauet stige, og stormfloderne dermed blive voldsommere. Nedenstående gennemgår data til brug for vurdering af den stigende nedbørsmængde og konsekvenserne heraf. 

 

 

Nedbørsmængder nu og i fremtiden

Læs mereLuk

 

Nedbør i terrænnets lavninger

Læs mereLuk

 

 

Strømningsveje

Læs mereLuk

 

 

Beregning af deloplande

Læs mereLuk

 

 

Befæstelsesgrad

Læs mereLuk

 

 

Hydraulisk ledningsevne

Læs mereLuk

 

 

Senest redigeret: 16-03-2023