Maj

Nyt projekt om gamle stormfloder skal hjælpe os i fremtiden.

26. maj 2021
Forskning fra Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) skal vise, hvor voldsomme tidligere stormfloder har været.

Ny rapport fra EEA klarlægger naturbaserede løsninger til klimatilpasningen i Europa

25. maj 2021
I den nye publikation belyser EEA fordelene ved en naturbaserede tilgang, som at bevare biodiversitet, øge menneskelig helbred, reducere udledningen af drivhusgasser og at bygge en bæredygtig økonomi.

Rapport om naturbaserede løsninger til regnvandshåndtering

25. maj 2021
State of Green præsenterer i denne rapport erfaringer fra i ind- og udland, hvor regnvandet udnyttes som en ressource.

Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande

20. maj 2021
Invitation til interessetilkendegivelse i pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande.

Monitorering af grundvandsstanden for kultursvampen under Ribe

18. maj 2021
Undersøgelserne af kultursvampen skal være med til at fremtidssikre Ribe mod sætningsskader.

Rapport om bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande

17. maj 2021
Rapporten konkluderer, at bidragsmodellerne der bruges i dag er velfungerende, når der er tale om mindre og relativt homogene, geografisk afgrænsede områder. Bidragsmodellerne udfordres dog ved mere komplekse geografiske enheder, der går på tværs af kommunegrænser.

Håndværkerfradraget for 2021 sætter også fokus på klimasikring

12. maj 2021
Håndværkerfradraget for 2021 er blevet større, og giver mulighed for klimasikring af boligen

Nyt engelsk nyhedsbrev tilgængeligt

4. maj 2021
Engelsk nyhedsbrev for maj 2021 er netop udsendt.

På vej mod digitale tvillinger af vores afløbssystemet

3. maj 2021
Samarbejdsprojektet Water Smart Cities, der i 2016 blev støttet af Innovationsfonden, har udviklet en digital kopi af vores afløbssystemer, som skal være med til forudsige udfordringer med klimaændringer.
Viser 1 - 9 ud af 9