Diget kommer inden de næste oversvømmelser truer

26. marts 2021
Byggeri af nyt dige i Høll skal beskytte de lokale sommerhusejere, uden at forstyrre sommerens strandgæster.

Naturprojekt Kongeåen begynder at tage form

26. marts 2021
Esbjerg kommunes største naturprojekt nogensinde skal ikke blot genskabe værdifuld natur. Det skal også være med til at klimasikre 450 km2 af kommunens opland mod oversvømmelser.

Første fase af klimatilpasningsprojektet Storkeengen går i gang i Randers

24. marts 2021
Klimasikringen af området Vorup i Randers begyndes med etableringen af et 270 meter langt dige.

Kystsikring forenes med klimatilpasningsprojekt i Seden Strandby

22. marts 2021
Et naturbaseret klimatilpasningsprojekt giver plads til fugle- og dyrelivet ved Seden Strandby.

Danske vandløbsdata for 30 år samlet på én hjemmeside

17. marts 2021
I stedet for at være spredt ud på flere institutioner er Kommunernes- og Miljøstyrelsens 30 års vandløbsdata for vandstand og vandføring nu samlet på én platform

Klimasikring af vandboring og legeplads går hånd i hånd i Gladsaxe

10. marts 2021
Børnehaven Saxen får et nyt og lærerigt univers på legepladsen gennem klimasikring af en underjordisk vandboring

Klimasø i Præstø skal sikre mod fremtidige oversvømmelser

9. marts 2021
Den nye sø skal mindske risikoen for oversvømmelse af bymidten, når Tubæk Å går over sine bredder.

Nu er højvandsplan ved Juelsminde klar

9. marts 2021
Stenskråninger, diger og strandpromenade og meget mere skal sikre de tre kyststrækningerne og havnen mod oversvømmelser ifølge den nye strategiplan

Kystsikring i Lynæs med ny strand og bølgebrydere

8. marts 2021
Halsnæs Forsyning har i forbindelse med sikringen af en spildevandsledning etableret en ny sandstrand og to bølgebrydere

Enghaveparken på Vesterbro vinder Årets Arne

5. marts 2021
Tegnestuen Tredje Natur har vundet Arkitektforeningens københavnerpris for et af byens største klimatilpasningsprojekter.
Viser 1 - 10 ud af 10