Del artikel Print
På vej mod digitale tvillinger af vores afløbssystemet

På vej mod digitale tvillinger af vores afløbssystemet

Samarbejdsprojektet Water Smart Cities, der i 2016 blev støttet af Innovationsfonden, har udviklet en digital kopi af vores afløbssystemer, som skal være med til forudsige udfordringer med klimaændringer.

Projektet kombinerer hydrologiske og hydrauliske beregningsmodeller med data direkte fra vores kloakker og renseanlæg. Projektet har indtil videre lykkedes med at udarbejde to konkrete værktøjer, som mere præcist kan forudsige, hvad der sker i afløbssystemerne, når det regner.

 

Det ene værktøj forbedrer de umiddelbare prognoser af indløbet til renseanlæggene, som derfor bliver mere omstillingsparate ved vejrskifte. Prognoserne kombineres med en række algoritmer, der forbedrer vandføring i kloakkerne, for eksempel i retning af opsamlingsbassiner.


Det andet værktøj skal forbedre vejrudsigelser 15 dage frem i tiden, denne type prognoser er vigtige i tilfælde af reparation og vedligeholdelse i afløbene og anlæggene. For eksempel tømning af sediment fra renseanlægsbassiner kræver en længere periode med tørt vejr.

 

Begge værktøjer er afprøvet i praksis hos forsyningsvirksomhederne Hofor, Biofos og Aarhus vand.

 

Water Smart Cities har desuden også udarbejdet en model for den strategiske udvikling af afløbssystemerne de næste 20 år, men denne er i første omgang udelukkende i brug til forskning.

 

I projektet har deltaget DHI, DTU,Biofos, DMI, HOFOR A/S, Krüger A/S, Rambøll Danmark, Vandcenter Syd A/S og Århus Vand A/S

 

Kilde: HVAC magasinet