Del artikel Print
Monitorering af grundvandsstanden for kultursvampen under Ribe

Monitorering af grundvandsstanden for kultursvampen under Ribe

Undersøgelserne af kultursvampen skal være med til at fremtidssikre Ribe mod sætningsskader.

Kultursvampen er Ribes undergrund, og består af århundreders lag af ophobet affald, hvor byen er opstået.


-Ved Ribes gamle rådhus drejer det sig om fem meter tykke lag, og når det har fået ordet " svamp", handler det om, at lagene er fugtige og meget eftergivende, fortæller Morten Søvsø, som er leder af ærkologienheden ved Sydvestjysk Museer.


Ribe har allerede oplevet sætningsskader grundet nedbrydning af kultursvampen. Det har skyldtes ændringer i Ribe Å i det 20. århundrede i form af en lavere vandstand i åen. Kulturlagene kan ikke få for meget vand, men får de for lidt svinder lagene under Ribe. Sammenligner man billeder af Ribes huse fra de sidste 100 år, er der tydelige visuelle forandringer.


Balancen mellem en våd og en tør kultursvamp er et komplekst samspil mellem blandt andet landbrug, oversvømmelser, Ribes spærringer, forhold til Ribemarsken m.m. Undersøgelserne skal derfor fastlægge sammenhængen mellem grundvandet i det terrænnære grundvandsmagasin, kultursvampen og vandstand i vandløb omkring Ribe.


Ribe kommune har bevilget ca. 1 mio. kr til projektet, heraf 750.000 kr. til de indledende etableringsomkostninger og derefter 50.000 kr. årligt i årene 2022-2025. Projektet omfatter etablering af 15 pejleboringer, monitering af grundvandstanden samt implementering af et nyt monitoringsprogram for Ribes bykerne.

 

Kilde: Jydske Vestkysten