Juli

Ny plan skal forebygge oversvømmelser langs Gudenåen

9. juli 2021
Som Danmarks længste vandløb er Gudenåen for mange en attraktion, men for beboere langs åen skaber vandløbet udfordringer ved store regnmængder.

Ny rapport afslutter fast-track-arbejdet om højtstående grundvand i byer

5. juli 2021
Som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og DANVA gennemført et fast-track, der har set på, om der kan gives bedre mulighed for at lave fælles indsatser for at håndtere højtstående grundvand i byerne.

Ny rapport kommer tættere på de samlede effekter af stormflod og skybrud

5. juli 2021
I en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet undersøges bl.a. de sundhedsmæssige tab og skader, der er ved stormfloder og skybrud og således komme tættere på de samlede effekter ved klimatilpasningen.

Ny rapport om indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer

2. juli 2021
Rapporten sammenstiller og vurderer eksisterende data til vurdering af effekter af klimaændringer på miljø og natur

Videnblade om planter til regnvandshåndtering

1. juli 2021
Københavns Universitet har en videntjeneste, som løbende udgiver videnblade, som også dækker emner inden for klimatilpasning – senest to videnblade om planter til LAR-anlæg
Viser 1 - 5 ud af 5