Spildevandskomiteen (SVK) og Klimaatlas (DMI) har udarbejdet en sammenligning af klimafaktorer

27. april 2021
I forbindelse med sammenligningen er en anbefaling for dimensionering og analyse af afløbssystemer også udarbejdet. Det fastslås, at de branchespecifikke anbefalinger fra SVKs skrifter stadig bør benyttes for dimensionering af afløbssystemer.

Kystsikring i Sakskøbing

26. april 2021
Sakskøbing er et skridt tættere på realiseringen af et sluseprojekt, der skal beskytte byen og havneområdet mod oversvømmelser.

Kystsikring i Solrød igangsætter sommeren 2021

21. april 2021
Beskyttelsen af Solrød Kommunes kyster nærmer sig med hastige skridt efter kommunen har vedtaget at frigive en anlægsbevilling til at sætte gang i etableringen af kystsikringen af et stort område vest for Strandvejen.

Sommerhuse i Hjørring kommune sikres med sandfordring

21. april 2021
Hjørring kommunes vestvendte kyst er ifølge Kystdirektoratet den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier grundet erosion er størst.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har nu nye data og funktioner for højtstående grundvand

15. april 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med nye grundvandsdata og udvidet med nye funktioner, bl.a. vedr. sandsynligheder for antal dage med højtstående grundvand og om hvilke bygninger og veje der potentielt påvirkes.

Enghaveparken er nu også et skybrudsreservoir

12. april 2021
Parken på Vesterbro i København har fået en ny funktion, men det er ikke på bekostning af sine kulturhistoriske og rekreative værdier.

Multifunktionel jordfordeling ved Margrethe Kog i Tøndermarsken

9. april 2021
Landbrugsstyrelsen har givet endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling, der skal være til gavn for både landbruget og naturen.

Oversvømmelser fra Gudenåen omfavnes i nyt projekt i Bjerringbro

7. april 2021
’Åpromenaden’ er navnet på det store klimatilpasningsprojekt , der skal fungere som et rekreativt parkområde i midtbyen.

Kan stenrev være Danmarks nye kystsikring?

7. april 2021
Stenrev er bedre for havmiljøet, men kan det klimasikre lige så godt som en sandfordring? Et nyt forskning fra DTU Aqua skal give svaret.
Viser 1 - 9 ud af 9