Del artikel Print
Håndværkerfradraget for 2021 sætter også fokus på klimasikringColourbox

Håndværkerfradraget for 2021 sætter også fokus på klimasikring

Håndværkerfradraget for 2021 er blevet større, og giver mulighed for klimasikring af boligen

Håndværkerfradraget fordobles fra 12.500 kr. pr. person i 2020 til 25.000 kr. pr. person i 2021.

 

Man kan få håndværksydelser til:

 

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx.:

-        Kloakarbejder på egen grund

-        Udskiftning af kloakrør

-        Fornyelse og etablering af dræn

-        Udskiftning af opsamlingstank

-        Minirensningsanlæg

-        Rodzoneanlæg

-        Højvandslukkere

-        Regnvandsfaskiner

 

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion

 

Yderligere er der en række betingelser for at få håndværkerfradraget. Se læs mere på skat.dk for at se betingelserne.

 

Kilde: Videncentret Bolius