Del artikel Print
Rapport om bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande Colourbox

Rapport om bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande

Rapporten konkluderer, at bidragsmodellerne der bruges i dag er velfungerende, når der er tale om mindre og relativt homogene, geografisk afgrænsede områder. Bidragsmodellerne udfordres dog ved mere komplekse geografiske enheder, der går på tværs af kommunegrænser.

Rapporten har til formål at identificere, analysere og vurdere brugen af bidragsfordeling i kyst- og vandløbsprojekter i Danmark. Analysen belyser eksisterende viden og praksis vedrørende bidragsmodeller, og er suppleret med samtaler og en workshop med fagfolk.

 

Undersøgelsen konkluderer, at der samlet set i eksisterende bidragsmodeller tages udgangspunkt i den relative nytte som ejere af fast ejendom opnår, som følge af et klimatilpasningsprojekt. Denne tilgang virker fint, når der er tale om mindre, geografisk afgrænsede og relativt homogene områder, som eksempelvis et sommerhusområde med et jævnt stigende terræn væk fra kysten. 

 

Rammerne for bidragsfordeling er dog udfordrede, når det kommer til mere komplekse geografiske enheder, som eksempelvis større sammenhængende byområder, på tværs af kommunegrænser med mange private og offentlige interesser, såvel som at de materielle og immaterielle gevinster og omkostninger kan være svære at verificere.

 

Rapporten er udarbejdet i regi af projektet Klimatilpasning på tværs med finansiering fra Region Hovedstaden.

 

Bag rapporten står et stærkt forskerhold:
Ole Fryd, IGN, Københavns Universitet
Toke Emil Panduro, DCE, Aarhus Universitet
Lin Horn-Petersen, IGN, Københavns Universitet
Henrik Vejre, IGN, Københavns Universitet
Helle Tegner Anker, IFRO, Københavns Universitet

 

Kilde: IGN (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning)