December

Nyt klima- og naturprojekt i Vejle Ådal

21. december 2021
Miljøstyrelsen har netop givet Vejle Kommune tilsagn om at støtte et stort klima- og lavbundsprojekt i Vejle Ådal fra Vingsted til Tørskind.

DMI frisætter radardata så de kan gøre gavn i samfundet

16. december 2021
Tanken er at dataene skal bygges ind i klimatilpasningsløsninger der bliver skabt af et eller flere mellemled som f.eks. gennem VeVa

90 mio. kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter

16. december 2021
Nu kommer der en økonomisk håndsrækning fra Nørlev Strand i nord til Enø i syd, så de danske kystområder beskyttes bedre mod stigende havvandstand og dermed mod oversvømmelse og erosion.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret

16. december 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med forbedringer af brugerfladen, og fremtidssikret ift. fortsat drift.

Seest Mølleå synergiprojekt indviet

9. december 2021
Projektet i Hylkedalen skal stoppe oversvømmelser i Kolding by ved tilbageholdelse og parkering af de store vandmængder ved kraftig regn
Viser 1 - 5 ud af 5