Juni

Klimaprojekt til sikring af Kolding by tager også hånd om naturen

28. juni 2021
Projekt i Hylkedalen skal tilbageholde vandet i Seest mølleå ved skybrud og længevarende regn

Nu får danske kystbyer støtte til at beskytte mod oversvømmelser

28. juni 2021
Med partnerskabet Byerne og det stigende havvand vil Realdania og Kystdirektoratet forstærke kystbeskyttelse i 10 danske byer.

Kystsikring i Jyllinge Nordmark indviet

25. juni 2021
I denne uge blev det tid til at indvie kystsikringen i Jyllinge Nordmark, ca. 7,5 år efter, at 258 boliger i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg blev ødelagt af vand i forbindelse med stormen Bodil, den 6. december 2013.

Pulje til kystbeskyttelse 2021 er åben for ansøgninger

15. juni 2021
Puljen er en del af den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter afsat i årene 2021-2023, hvor der i 2021 er 90 mio.kr. til rådighed

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har fået tilføjet nye data og ajourført ift. seneste højdemodel

10. juni 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med udgangspunkt i den senest opdaterede hydrologisk tilpassede højdemodel og udvidet med nye data om bl.a. kysterosion.
Viser 1 - 5 ud af 5