Del artikel Print
Ny rapport fra EEA klarlægger naturbaserede løsninger til klimatilpasningen i Europa

Ny rapport fra EEA klarlægger naturbaserede løsninger til klimatilpasningen i Europa

I den nye publikation belyser EEA fordelene ved en naturbaserede tilgang, som at bevare biodiversitet, øge menneskelig helbred, reducere udledningen af drivhusgasser og at bygge en bæredygtig økonomi.

Rapporten der udkom den 15. april 2021 giver up-to-date information til hvordan man kan implementere naturbaserede løsningern i klimatilpasningen såvel som at reducere katastrofe risici. Ved hjælp af konkrete eksempler understreger rapporten hvordan disse løsninger allerede bruges til at tackle ekstreme vejrforhold og klima relaterede udfordringer, og hvordan de kan videre udvikles.

 

Nogle af de løsninger kan være at genoprette naturlige vandløb for at reducere nedstrøms oversvømmelser, at naturlig vegetation assisterer i at stabilisere kyststrækninger, at reetablerede skove lagre drivhusgasser eller at grønne områder og vandløb gør byer mere modstandsdygtige for hedebølger.

 

Rapporten indeholder et EU-kort med eksisterende og potentielle naturbaserede løsninger, som kan hjælpe med at identificere prioritets områder. Den indeholder også vedtaget standarder, kvantitative mål, målbare indikatorer og evalueringsredskaber, som alle skal gøre det nemmere at vurdere fremgangen og fordelene ved denne type løsninger.

 

Rapporten konkluderer at der er rigelig mulighed for at mainstreame naturbaserede løsninger i adskillige sektorer på tværs af Europa, hvilket understøtter den ændring der er nødvendig for at adressere de indbyrdes udfordringer ved klimaændringer og naturbeskyttelse.

 

Kilde: European Environment Agency