Nyheder om planlægning

Nyheder om planlægning

Nu bliver det lettere at lave kystbeskyttelse

22. maj 2020
Kritisk kystbeskyttelse skal ikke gå i stå på grund af klager. Folketinget har tredjebehandlet lovforslag fra miljøminister Lea Wermelin, som skal sikre, at større kystbeskyttelsesprojekter ikke trækker unødigt i langdrag.

Arkitektskolen Aarhus har fået forskningmidler til projekt om håndtering af vandet fra oven i byer

27. april 2020
2 mio. kr. fra Forskningsreserven til grøn omstilling går til projekt med fokus på udfordringer med oversvømmelser i byer.

Gudenå-borgmestre arbejder på helhedsplan mod oversvømmelser

14. april 2020
Oversvømmelseskort for Gudenå-systemet skal sikre klimatilpasning langs åen

Vejle skærper kampen mod stormflod

17. marts 2020
Ny strategi skal sikre Vejle Kommune mod stormflod og stigende vandstande

Et større antal private villaveje i København skal omdannes til klimaveje

6. marts 2020
Klimavejene skal være med til at forhindre begivenheder som i 2011, hvor skybrud og regn oversvømmede hundredevis af kældre i København.

Nye oversvømmelseskort skal hjælpe udsatte kommuner

6. marts 2020
Ny kortlægning viser, hvor risikoen i forbindelse med oversvømmelse er størst. Udsatte kommuner kan bruge redskabet i fremtidens byplanlægning.

Nye samarbejdsværktøjer fra partnerskabet Regn & Byer

28. januar 2020
Regn & Byer har udviklet en pjece med værktøjer, der skal hjælpe kommuner og spildevandsselskaber med at samarbejde om klimatilpasning.

Enghaveparken er tilbage på Vesterbro - nu med skybrudssikring

23. januar 2020
Parken skal forhindre, at Vesterbro rammes af oversvømmelser under skybrud

Multifunktionel jordfordeling i høring

16. januar 2020
Bekendtgørelse og den tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring. I tørkepakken til landbruget fra 28. september 2018 blev der afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling.

Efter 30 år kommer der nu kystsikring ved Dybesø

16. december 2019
30 års forhandlinger med grundejere har nu frembragt en plan for kystsikring ved Dybesø
Viser 1 - 10 ud af 220