Nyheder om planlægning

Nyheder om planlægning

Nye samarbejdsværktøjer fra partnerskabet Regn & Byer

28. januar 2020
Regn & Byer har udviklet en pjece med værktøjer, der skal hjælpe kommuner og spildevandsselskaber med at samarbejde om klimatilpasning.

Multifunktionel jordfordeling i høring

16. januar 2020
Bekendtgørelse og den tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring. I tørkepakken til landbruget fra 28. september 2018 blev der afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling.

Efter 30 år kommer der nu kystsikring ved Dybesø

16. december 2019
30 års forhandlinger med grundejere har nu frembragt en plan for kystsikring ved Dybesø

Kunstgræsbane og klimatilpasning i samme bassin

12. december 2019
Fodbold og klimatilpasning kombineres i stor ny kunstgræsbane

Odensemodellen: Klimatilpasning med samarbejde, nytænkning og bæredygtighed

30. november 2019
Odense Kommune og Vandcenter Syd vil i EU-projektet ”Odense-modellen – Klimatilpasning i Odense forberede sig på stigende vandstand i byen med en strategisk tilgang både i selve håndteringen af vand og i kommunens forvaltning.

Højvandsbeskyttelse: Tøjhushaven i Randers får ny dæmning

30. november 2019
Ny mobil højvandsdæmning skal beskytte Tøjhushavekvarteret i forbindelse med stormflod og oversvømmelse

Nyt projekt skal forbedre praksis for dimensionering af regn

22. oktober 2019
Projekt VÆRDI, skal i løbet af de næste tre år skal levere viden og værktøjer om dimensionering af regn til gavn for alle landets forsyninger og branchen som helhed.

Ringsted Kommune vinder Brolæggerprisen

9. oktober 2019
På torvet i Ringsted er der bygget bassiner og kanaler i granit, der skal forhindre oversvømmede kloakker og kældre, når store regnskyl rammer byen.

Ny national kortlægning af landbevægelser

8. oktober 2019
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har opdateret kortlægningen af vertikale og horisontale landbevægelser for hele Danmark. Kortlægningen kan bruges til at vurdere om jorden sætter sig, fx omkring diger, veje, jernbaner og anden vigtig infrastruktur.

Otte nye skybrudsprojekter skal etableres i Københavns Kommune

7. oktober 2019
I Københavns Kommune har man netop vedtaget etableringen af otte skybrudsprojekter, som skal afhjælpe oversvømmelse
Viser 1 - 10 ud af 213