Lovstof
Del artikel Print

Lovstof

Klimatilpasning kan indgå som en del af kommune- og lokalplanlægningen under rammerne af Planloven. Du kan finde den relevante lovgivning for plansektoren i relation til klimatilpasning nederst på siden.