Ofte stillede spørgsmål
Del artikel Print

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på spørgsmål om klimaforandringernes betydning for planlægningen af arealer i byen og på landet

 

Hvordan tages højde for øget behov for skygge?

Læs mereLuk

 

 

Hvordan tages højde for større vandingsbehov?

Læs mereLuk

 

 

Hvilke overvejelser kan indgå ved planlægning af et kystnært område?

Læs mereLuk

 

 

Hvilke overvejelser kan indgå ved planlægning af lavtliggende arealer?

Læs mereLuk

 

 

Hvad er forskellen på risiko-områder fra ’Risikostyringsplanerne’ og den udpegning af de områder, der kan udsættes for oversvømmelse eller erosion, som nu skal fremgå af kommuneplanen?

Læs mereLuk

 

 

Hvordan tages højde for risikoen for skovbrande?

Læs mereLuk

 

 

Hvornår skal planlovændringen om bl.a. forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion implementeres i kommuneplanen? 

Læs mereLuk