Klimatilpasning i kommunerne
Del artikel Print

Klimatilpasning i kommunerne

Nye regler for klimatilpasning i kommunernes fysiske planlægning

I kommunernes økonomiaftale for 2013 blev det besluttet, at kommunerne skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. Der var dog ikke krav om revision af klimatilpasningsplanerne, men mange kommuner er i forbindelse med den seneste kommuneplanrevision fortsat med at udarbejde klimatilpasningsplaner. Fokus i klimatilpasningsplanerne var at prioritere indsatsområder i kommunen.

 

Kysterosion var ikke dengang en del af klimatilpasningsplanerne. Med planlovsændringen den 1. februar 2018 er det for første gang en lovbunden opgave, at kommunerne skal lade oversvømmelse og erosion indgå i den fysiske planlægning. 

 

Staten stiller løbende oversvømmelses- og erosionsdata til rådighed. Hvis man som kommune ønsker råd og vejledning til implementering af de nye regler henvises dels til Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion og dels til Klimatilpasnings.dk's sider om kortlægning og data til brug i kommuneplanlægningen.

 

Værktøjet KAMP er udarbejdet af Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal til at understøtte kommunernes planlægning, som er et screeningsværktøj, der sammenstiller udvalgte nationale data, beregninger og fremskrivninger, og er især rettet mod miljø- og planmedarbejdere i kommunerne.

 

Nationale interesser i kommuneplanlægningen 

Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægning blev offentliggjort 1. marts 2018. Oversigten præsenterer de temaer kommunerne skal tage hensyn til i den kommunale planlægning, og som er omfattet af statens tilsynsforpligtigelse. Under afsnit 2. ’Natur og Miljø’ i ’Oversigten over nationale interesser’ findes de nationale hensyn vedrørende kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Senest redigeret: 12-07-2023