Klimatilpasning i kommunerne
Del artikel Print

Klimatilpasning i kommunerne

Nye regler for klimatilpasning i kommunernes fysiske planlægning

I kommunernes økonomiaftale for 2013 blev det besluttet, at kommunerne skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. Der var dog ikke krav om revision af klimatilpasningsplanerne, men mange kommuner er i forbindelse med den seneste kommuneplanrevision fortsat med at udarbejde klimatilpasningsplaner. Fokus i klimatilpasningsplanerne var at prioritere indsatsområder i kommunen.

 

Kysterosion var ikke dengang en del af klimatilpasningsplanerne. Med planlovsændringen den 1. februar 2018 er det for første gang en lovbunden opgave, at kommunerne skal lade oversvømmelse og erosion indgå i den fysiske planlægning. De eksisterende klimatilpasningsplaner kan være et godt udgangspunkt for den kommende forebyggende planlægning i kommunerne. 

 

Staten stiller løbende oversvømmelses- og erosionsdata til rådighed. Hvis man som kommune ønsker råd og vejledning til implementering af de nye regler henvises dels til Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion og dels til Miljøstyrelsens Klimatilpasningsrejsehold.

 

Nationale interesser i kommuneplanlægningen 

Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægning blev offentliggjort 1. marts 2018. Oversigten præsenterer de temaer kommunerne skal tage hensyn til i den kommunale planlægning, og som er omfattet af statens tilsynsforpligtigelse. Under afsnit 2. ’Natur og Miljø’ i ’Oversigten over nationale interesser’ findes de nationale hensyn vedrørende kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Senest redigeret: 11-04-2019