Landsplanlægning
Del artikel Print

Landsplanlægning

Klimatilpasning - en del af den fysiske planlægning

Som det danske plansystem er skruet sammen, er det staten, der udstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen - men det er kommunernes opgave at omsætte dem til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

 

Fysisk planlægning er et vigtigt redskab, når kommunerne skal sikre nye og eksisterende by- og sommerhusområder mod oversvømmelse og erosion. Klimatilpasning har været en integreret del af kommunernes fysiske planlægning siden 2013. I sommeren 2017 lancerede den daværende regering en række initiativer, som skal understøtte kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion.

 

Ét af initiativerne var en ændring af planloven for dels ”forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion” og dels ”etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan”. De nye regler trådte i kraft den 1. februar 2018.

 

Du kan læse mere om disse regler i den 3. version af Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.

 

Konkrete klimatilpasningstiltag udføres ofte i samarbejde med de forsyningsselskaber, der leverer drikkevand eller håndterer spildevand. I nogle tilfælde går oversvømmelsestruede områder på tværs af kommunegrænserne, og løsningerne må derfor findes i et samarbejde mellem flere kommuner og forsyningsselskaber.

 

Regionerne udøver ikke nogen myndighed eller varetagelse af opgaver i forbindelse med klimatilpasningen, men flere af dem inddrager problematikken i forbindelse med den regionale udviklingsplanlægning eller påtager sig koordinerende eller inspirerende opgaver i relation til kommunerne. 

 

Senest redigeret: 28-09-2022