§3 natur og klimatilpasning
Del artikel Print

§3 natur og klimatilpasning

Når kommunerne implementerer klimatilpasningsprojekter skal dette så vidt muligt ske, så sårbar natur ikke tager skade. Det kan for eksempel være ved forskellige former for bortledning af regnvand eller etablering af kystbeskyttelse. Det er vigtigt at tænke alle aspekter og mulige synergier ind fra start. Det er også vigtigt, at der tænkes på tværs af forvaltninger, når nye projekter planlægges. Det er netop i forbindelse med planlægningen, at flere kommuner henvender sig til Miljøstyrelsen. De vil gerne have belyst de udfordringer og muligheder der er, hvis man gerne vil placere et klimatilpasningsprojekt i eller omkring et § 3-område.

 

Miljøstyrelsen vil med nedenstående gerne henlede kommunernes og forsyningsselskabernes opmærksomhed på de gældende regler. Hermed kan indsatsen foregå i et samspil, der tilgodeser både klimatilpasnings- og naturindsatsen.

 

Hvad er et §3-område?
Læs mereLuk

 

Hvem er myndighed i forhold til §3?
Læs mereLuk

 

Hvor kan jeg se, om arealet er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3?

Læs mereLuk

 

Hvad må man i et §3-område?

Læs mereLuk

 

Når projektet ligger kystnært

Læs mereLuk
 

 

Dispensation fra § 3-beskyttelsen

Læs mereLuk
 

Senest redigeret: 29-09-2023