Natura 2000 og klimatilpasning
Del artikel Print

Natura 2000 og klimatilpasning

Når kommunerne implementerer klimatilpasningsprojekter er det vigtigt at tage hensyn til beskyttet natur, herunder den særlige beskyttelse, der er i Natura 2000-områder. Det kan for eksempel være ved forskellige former for bortledning af regnvand eller etablering af kystbeskyttelse. Det er vigtigt at tænke alle aspekter og mulige synergier ind fra start. Det er også vigtigt, at der tænkes på tværs af forvaltninger, når nye projekter planlægges. Det er netop i forbindelse med planlægningen, at flere kommuner henvender sig til Miljøstyrelsen. De vil gerne have belyst de udfordringer og muligheder der er, hvis man gerne vil placere et klimatilpasningsprojekt i eller omkring et Natura 2000-område. 

 

Hvis en kommune planlægger at gennemføre et klimatilpasningsprojekt i et Natura 2000-område eller på en måde, som vil påvirke et Natura 2000-område, så er der en række krav, som skal være opfyldt, før projektet kan gennemføres.

 

Miljøstyrelsen vil med nedenstående gerne henlede kommunernes og forsyningsselskabernes opmærksomhed på de gældende regler. Hermed kan indsatsen foregå i et samspil, der tilgodeser både klimatilpasnings- og naturindsatsen.

 

Hvad er et Natura 2000-område?

Læs mereLuk
Hvem er myndighed i et Natura 2000-område?

Læs mereLuk
Hvad må man?

Læs mereLuk
Krav til Natura 2000-vurderinger

Læs mereLuk
Fravigelse af beskyttelsen i Natura 2000-områder

Læs mereLuk
Praksis og procedure - fravigelsessituation

Læs mereLuk
Hvor findes oplysninger om Natura 2000?

Læs mereLuk
Senest redigeret: 10-07-2023