Nyheder om landbrug

Nyheder om landbrug

Én million dyre- og plantearter er truet af udryddelse

14. august 2019
Stor FN-rapport advarer om global biodiversitetskrise, i en sådan grad, at det truer menneskets livsgrundlag.

Hvedes overlevelse ved oversvømmelse

12. juli 2019
Ny afhandling om, hvordan oversvømmelse kan påvirke hvedeproduktionen

Quinoa kan vandes med havvand

25. juni 2019
Quinoaplanten kan muligvis være et af svarene på klimaforandringernes medfølgende fødevareudfordringer.

Nyt center for test af salttolerant afgrøde

17. juni 2019
Smagen af Danmark etablerer testcenter på Sejerø for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion på landbrugsjord nær havvand.

Landmænd får bedre mulighed for vanding ved tørke

10. april 2019
Sommerens tørke gik hårdt ud over danske landmænds afgrøder. Som en del af tørkepakken får landmænd nu hurtigere mulighed for at indvinde mere vand, hvis tørken rammer igen.

Historisk sluse får en kærlig hånd

14. december 2018
Højer Sluse har fungeret som bastion mod havet og afvandingsværk for Vidåen siden 1861, og netop nu gøres bygningsværket klar til at fungere som kystsikring mange år frem i tiden endnu. Højer sluse er i 2018 blevet udpeget som fortidsminde

Nyt forskningsprojekt belyser klimaforandringers påvirkning af landbrug og natur

2. januar 2018
Projektet AnaEE har fået 20 mio. kr. til at undersøge, hvordan landbrug og natur påvirkes af fremtidens miljø- og klimaforandringer.

Rapport om oversvømmelser fra vandløb

7. juni 2017
Ny rapport præsenterer forslag til, hvordan byer undgår oversvømmelser fra vandløb.

Nyt naturprojekt sikre Horsens by mod oversvømmelser

30. maj 2017
Projekt ’genopretning af Tolstrup Å og enge’ vil både mindske udledning af fosfor og kvælstof i søer og fjord samt reducere risikoen for fremtidige oversvømmelser i Horsens by.

Rodforsknings-anlæg åbner i København

19. juli 2016
Der er stort behov for klimatilpasning indenfor plantesektoren, da fremtiden byder på mere tørke i mange lande.
Viser 1 - 10 ud af 49