Nyheder om landbrug

Nyheder om landbrug

Ansøgningsunde for multifunktionel jordfordeling med ny pilotordning er nu åben

16. april 2020
Kommuner og Naturstyrelsen kan nu ansøge om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling.

GUDP åbnede med 40 mio. kroner til et mere klimavenlig landbrug

27. marts 2020
Puljen kan også støtte forskning og udvikling indenfor klimatilpasning.

Kommunal tilskudsordning til helhedsprojekter for klimafølsomme vandløb

5. marts 2020
Tilskudsordningen er en pilotordning, der giver kommunerne mulighed for at søge om tilskud til projekter, hvor en helhedsorienteret indsats skal tilgodese hensyn til natur, vandmiljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrug.

Workshop om multifunktionel jordfordeling

27. januar 2020
Den 25. februar i Aarhus og den 27. februar i Odense, inviterer Landbrugsstyrelsen til workshop omkring multifunktionel jordfordeling.

Multifunktionel jordfordeling i høring

16. januar 2020
Bekendtgørelse og den tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring. I tørkepakken til landbruget fra 28. september 2018 blev der afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

7. oktober 2019
Enighed om politisk aftale om at afsætte 150 mio. kroner til omfordeling af 6.800 hektar landbrugsjord til multifunktionelle projekter

FN-klimarapport: Risiko for at gøre store dele af jorden udyrkelig

24. september 2019
Ifølge en rapport af FN’s klimapanel, IPCC, står man til at gøre en fjerdedel af jorden udyrkelig, hvis ikke der foretages radikale ændringer i fødevareproduktionen.

Klimaændringerne truer landbrugets fremtid i visse dele af Europa

12. september 2019
Ifølge en rapport af Det Europæiske Miljøagentur, EEA, har klimaændringer allerede påvirket landbrugssektoren, og påvirkningen forventes at fortsætte.

Én million dyre- og plantearter er truet af udryddelse

14. august 2019
Stor FN-rapport advarer om global biodiversitetskrise, i en sådan grad, at det truer menneskets livsgrundlag.

Hvedes overlevelse ved oversvømmelse

12. juli 2019
Ny afhandling om, hvordan oversvømmelse kan påvirke hvedeproduktionen
Viser 1 - 10 ud af 57