Nyheder om landbrug

Nyheder om landbrug

Workshop om multifunktionel jordfordeling

27. januar 2020
Den 25. februar i Aarhus og den 27. februar i Odense, inviterer Landbrugsstyrelsen til workshop omkring multifunktionel jordfordeling.

Multifunktionel jordfordeling i høring

16. januar 2020
Bekendtgørelse og den tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring. I tørkepakken til landbruget fra 28. september 2018 blev der afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

7. oktober 2019
Enighed om politisk aftale om at afsætte 150 mio. kroner til omfordeling af 6.800 hektar landbrugsjord til multifunktionelle projekter

FN-klimarapport: Risiko for at gøre store dele af jorden udyrkelig

24. september 2019
Ifølge en rapport af FN’s klimapanel, IPCC, står man til at gøre en fjerdedel af jorden udyrkelig, hvis ikke der foretages radikale ændringer i fødevareproduktionen.

Klimaændringerne truer landbrugets fremtid i visse dele af Europa

12. september 2019
Ifølge en rapport af Det Europæiske Miljøagentur, EEA, har klimaændringer allerede påvirket landbrugssektoren, og påvirkningen forventes at fortsætte.

Én million dyre- og plantearter er truet af udryddelse

14. august 2019
Stor FN-rapport advarer om global biodiversitetskrise, i en sådan grad, at det truer menneskets livsgrundlag.

Hvedes overlevelse ved oversvømmelse

12. juli 2019
Ny afhandling om, hvordan oversvømmelse kan påvirke hvedeproduktionen

Quinoa kan vandes med havvand

25. juni 2019
Quinoaplanten kan muligvis være et af svarene på klimaforandringernes medfølgende fødevareudfordringer.

Nyt center for test af salttolerant afgrøde

17. juni 2019
Smagen af Danmark etablerer testcenter på Sejerø for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion på landbrugsjord nær havvand.

Landmænd får bedre mulighed for vanding ved tørke

10. april 2019
Sommerens tørke gik hårdt ud over danske landmænds afgrøder. Som en del af tørkepakken får landmænd nu hurtigere mulighed for at indvinde mere vand, hvis tørken rammer igen.
Viser 1 - 10 ud af 54