Nyheder om landbrug

Nyheder om landbrug

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

7. oktober 2019
Enighed om politisk aftale om at afsætte 150 mio. kroner til omfordeling af 6.800 hektar landbrugsjord til multifunktionelle projekter

FN-klimarapport: Risiko for at gøre store dele af jorden udyrkelig

24. september 2019
Ifølge en rapport af FN’s klimapanel, IPCC, står man til at gøre en fjerdedel af jorden udyrkelig, hvis ikke der foretages radikale ændringer i fødevareproduktionen.

Klimaændringerne truer landbrugets fremtid i visse dele af Europa

12. september 2019
Ifølge en rapport af Det Europæiske Miljøagentur, EEA, har klimaændringer allerede påvirket landbrugssektoren, og påvirkningen forventes at fortsætte.

Én million dyre- og plantearter er truet af udryddelse

14. august 2019
Stor FN-rapport advarer om global biodiversitetskrise, i en sådan grad, at det truer menneskets livsgrundlag.

Hvedes overlevelse ved oversvømmelse

12. juli 2019
Ny afhandling om, hvordan oversvømmelse kan påvirke hvedeproduktionen

Quinoa kan vandes med havvand

25. juni 2019
Quinoaplanten kan muligvis være et af svarene på klimaforandringernes medfølgende fødevareudfordringer.

Nyt center for test af salttolerant afgrøde

17. juni 2019
Smagen af Danmark etablerer testcenter på Sejerø for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion på landbrugsjord nær havvand.

Landmænd får bedre mulighed for vanding ved tørke

10. april 2019
Sommerens tørke gik hårdt ud over danske landmænds afgrøder. Som en del af tørkepakken får landmænd nu hurtigere mulighed for at indvinde mere vand, hvis tørken rammer igen.

Historisk sluse får en kærlig hånd

14. december 2018
Højer Sluse har fungeret som bastion mod havet og afvandingsværk for Vidåen siden 1861, og netop nu gøres bygningsværket klar til at fungere som kystsikring mange år frem i tiden endnu. Højer sluse er i 2018 blevet udpeget som fortidsminde

Nyt forskningsprojekt belyser klimaforandringers påvirkning af landbrug og natur

2. januar 2018
Projektet AnaEE har fået 20 mio. kr. til at undersøge, hvordan landbrug og natur påvirkes af fremtidens miljø- og klimaforandringer.
Viser 1 - 10 ud af 52