Øget nedbør er en udfordring på lavtliggende arealer
Del artikel Print

Øget nedbør er en udfordring på lavtliggende arealer

Ekstensivering og styrede oversvømmelser kan være en løsning, men dyrkningsjorden kan også gøres mere modstandsdygtig over for oversvømmelse. 

Klimaændringerne vil få effekt på landbrugets produktionsgrundlag, dyrkningsjorden. Det kan ske gennem påvirkninger af blandt andet omsætningen af organisk stof, som er temperaturafhængig, erosion og udvaskning af kvælstof, som influeres af nedbørsforhold og -mængder.

 

Flere udfordringer med øget nedbør
Øget nedbør og stigninger i hav- og grundvandstanden vil visse steder betyde oversvømmelser og vandlidende jorde. Nogle steder kan belastningen afhjælpes med en mere skånsom jordbehandling. Andre steder kan øget oversvømmelsesrisiko medføre, at jorden ikke længere kan benyttes til landbrug.


Ekstensivering af arealer kan være løsningen i f.eks. ådale
For at modvirke risikoen for uhensigtsmæssige oversvømmelser, kan man i højere grad søge at udnytte vandets naturlige vej i landskabet, i stedet for at dræne eller dæmme mere op for vandet. 

Natur- og miljøgevinster ved kontrolleret oversvømmelse
Periodisk og kontrolleret oversvømmelse betyder ekstensivering af berørte lavbundsarealer, hvilket til gengæld kan give store natur- og miljøgevinster. Udover rekreative værdier, kan periodiske vådområder være med til at mindske udledningen af drivhusgasser til atmosfæren.

 

Landmænd kan forhindre oversvømmelser

Det nu afsluttede projekt "Landmanden som vandforvalter" satte fokus på landmænd som beskyttere af natur og kulturværdier. Projektets hovedformål var at samle relevante aktører omkring en indsats, der skal gøre danske landmænd i stand til at håndtere oversvømmelser fra blandt andet større vandløb.

 

Arbejdsgruppen omkring Landmanden som vandforvalter, diskuterede flere modeller, som blev undersøgt nærmere. På baggrund af arbejdet og afprøvning af modellerne, har arbejdsgruppen udgivet et katalog med ideer og gode råd til oversvømmelsesplanlægning. Se kataloget via linket linket nedenunder.

 

I blandt andet Holland og Skotland fungerer landmænd allerede som vandforvaltere, og herfra kan der hentes inspiration. Idéen er ikke, at landmændene skal stille deres jord til rådighed i velgørenhedens tjeneste. Derimod er ideen at skabe et helt nyt forretningsområde for landbruget, som kan tage betaling for at lade jorder oversvømme i regnfulde perioder, frem for at byerne oversvømmes. 

Senest redigeret: 15-03-2016