Del artikel Print
Multifunktionel jordfordeling ved Margrethe Kog i Tøndermarsken

Multifunktionel jordfordeling ved Margrethe Kog i Tøndermarsken

Landbrugsstyrelsen har givet endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling, der skal være til gavn for både landbruget og naturen.

Kommunen, de lokale landmænd og Naturstyrelsen går nu sammen om en ny jordfordeling, hvor blandt andet de lavtliggende jorder tages ud af drift, så der skabes plads til natur og friluftsliv.


– I Tøndermarsken er det ideen, at der skal skabes ynglepladser til vadefuglene og etableres stier, så folk kan komme ud og opleve noget af Danmarks mest unikke natur, siger Gitte Jensen-Fangel der er vicedirektør i Landbrugsstyrelsen.


Derudover skal projektet give nærboende lodsejere marker, der er placeret nærmere deres bedrifter.


Kilde: Effektivt Landbrug