Klimaforandringerne påvirker valget af afgrøder
Del artikel Print

Klimaforandringerne påvirker valget af afgrøder

Klimaændringerne giver både fordele og udfordringer for jordbruget. Temperaturstigningen på 1-5 oC og de vådere, varmere vintre og de tørrere, varmere somre vil ændre produktionsforholdene.
 

Højere temperaturer og en længere vækstsæson vil generelt have en positiv effekt på afgrødeudbyttet og produktionen forventes derfor at stige. I sig selv vil den øgede CO2-koncentration i atmosfæren fremme plantevæksten.

Nye afgrøder mulige

Varmetilpassede afgrøder som vinterhvede, vinterhavre, vinterhestebønne og majs dyrket frem til modenhed kan blive mere almindelige i Danmark i løbet af de næste årtier. Samtidig betyder opvarmningen, at det bliver muligt at dyrke majs og at dyrke druer til vinproduktion i Danmark. Arealer med vårbyg, vårhvede og måske kartofler vil i stedet blive mindsket.

Gode vækstbetingelser får også ukrudtet til at vokse
Det er ikke kun afgrøderne, der vokser bedre, når temperaturen og CO2-koncentrationen stiger. Det gør mange ukrudtsplanter også. Der forventes i fremtiden større problemer med varmekrævende arter som agerrævehale og skærmaks, men der forventes også flere nye ukrudtsarter, såsom amarant og bingelurt.


Mildere vintre giver flere skadedyr og sygdomme
Det mildere klima vil ændre og øge listen med planteskadegørere og flere invasive arter vil have mulighed for at etablere sig varigt i Danmark.

De fleste planteskadegørere er insekter eller transporteres via insekter, og insekter vil generelt klare sig bedre i de milde vintre. Eksempelvis forventes coloradobillen at vokse i udbredelse.

Udover problemer med planteskadegørere forventes der også større udfordringer med plantesygdomme, der ofte er betinget af svampe. Det varmere og fugtigere klima giver nemlig gode vækstbetingelser for svampe. Man forventer derfor større angreb af fusarium, kartoffelskimmel og rust.


Øget behov for bekæmpelse og pesticider
Det er en stor udfordring for landbruget at bekæmpe alle de nye skadedyr og sygdomme, og derfor må der forventes et øget behov for pesticider i fremtidens landbrug. 

Senest redigeret: 19-07-2016