Husdyrproduktionen udfordres i et varmere klima
Del artikel Print

Husdyrproduktionen udfordres i et varmere klima

Dansk husdyrproduktion vil blive påvirket af klimaforandringerne. En større andel af foderet vil kunne dyrkes i Danmark, men der er også risiko for nye sygdomme.

Klimaændringer vil kunne påvirke husdyrenes velfærd både direkte f.eks. via varmestress (metaboliske forstyrrelser, oxidativ stress og immunsuppression) og indirekte via tilgang på foder og vand. Tilgang på foder og vand af god kvalitet er basale behov, og mangel eller dårlig kvalitet vil kunne stresse dyrene og føre til sygdom eller sult. Højere temperaturer kan også være positivt for udegående produktionsdyr i områder med kolde vintre, med reduceret dødelighed og/eller bedre sundhed og velfærd. Et varmere klima betyder bedre vækstbetingelser for foderafgrøder. Der vil derfor blive mulighed for at dyrke nye foderplanter, som kan erstatte nogle af de importerede proteinfodermidler fra planter, som f.eks. soja.

Højere temperaturer kan lede til flere og andre parasitter og insekter
Højere temperaturer vil også kunne lede til flere og/eller andre parasitter og insekter. Parasitter er afhængige af at have en vært og er svært påvirket af vejrforhold og mikroklima. Litteratur tyder på, at nogle parasitforekomster vil stige, pga. mildere vintre, mens andre bliver reduceret pga. højere dødelighed ved højere temperaturer.

 

Store bestande af forskellige insektarter kan påvirke husdyrs sundhed negativt på grund af overførsel af smitsomme og parasitære sygdomme og frembringelse af insektallergi. Insektbårne sygdomme bevæger sig gennem Europa i takt med længerevarende perioder med højere temperaturer. West Nile Virus er et eksempel, som har stikmyg som smittespredere, hvis virus kan opformeres i myggens spytkirtler. Et eksempel fra USA er en øget udbredelse af Borreliose (Lyme’s sygdom) i takt med øget udbredelse af flåter. Blodsugende insekter kan også være svært irriterende og stressende for dyr, og det kan gå ud over deres produktion.

Senest redigeret: 05-03-2024