Husdyrproduktionen udfordres i et varmere klima
Del artikel Print

Husdyrproduktionen udfordres i et varmere klima

Dansk husdyrproduktion vil blive påvirket af klimaforandringerne. En større andel af foderet vil kunne dyrkes i Danmark, men der er også risiko for nye sygdomme.

Et varmere klima betyder bedre vækstbetingelser for foderafgrøder. Der vil derfor blive mulighed for at dyrke nye foderplanter, som kan erstatte nogle af de importerede proteinfodermidler fra planter, som fx soja.

Nye sygdomme med et mildere klima
Klimaforandringerne vil også medføre risiko for indførsel af nye sygdomme, som vi i dag kender fra de sydlige nabolande, og flere af de sygdomme, vi allerede har i dag, vil få bedre betingelser til at udvikle sig. 

De fleste sygdomsudfordringer i husdyrproduktionen kan forudsiges, men der er også risiko for uforudsigelige introduktioner og spredning af alvorlige sygdomme. Det gælder sygdomme, der rammer besætninger og bestande, og det gælder sygdomme, der kan smitte mennesker og true fødevaresikkerheden.  

Senest redigeret: 17-11-2011