Del artikel Print
FN's miljøprograms nye Adaptation Gap Report

FN's miljøprograms nye Adaptation Gap Report

D. 1 november udgav FN's miljøprogram deres Adaptation Gap Report for år 2022.

Den nye "Adaptation Gap report" fra FN's miljøprogram undersøger fremskridtene i planlægning, finansiering og implementering af klimatilpasningsløsninger. 

 

Ved at vurdere disse fremskridt, giver planen løsninger til, hvordan den egentlige indsats kan forbedres for at opnå klimamålene, og hvilke prioriteringer der bliver nødvendige for at dette kan lade sig gøre.

 

Den nye rapport pointere bl.a., at 84 % af parterne til "UN Framework Convention on Climate Change" (UNFCCC) har implementeret klimatilpasningsplaner, strategier, love mm. Dette er en stigning med 5 % fra det forgangne år.

 

Samtidig er finansieringen af klimatilpasningsplaner og strategier ikke tilstrækkelig. Særligt den internationale finansstøtte af klimatilpasning i udviklingslandende er lav -  5-10 gange lavere end nødvendigt – og behovet for støtte er fortsat stigende. 

 

Implementeringen af klimatilpasningsløsninger indenfor landbrug, vand og økosystemer samt på tværs af sektorer stiger, men formår ikke at følge med den nuværende udvikling af klimaforandringernes risici. 

 

Rapporten beskriver også nødvendigheden ved, at tænke sammenhæng mellem klimatilpasning og afbødning af klimaforandringer i planlægningen, finansieringen og implementeringen for at øge den mulige gevinst.

 

Du kan læse rapporten her.