Nyt om Kyst

Nyt om Kyst

Stormrådet: Mulighed for erstatning til oversvømmelsesramte

26. februar 2020
Der er oversvømmelser flere steder i Danmark, men hvorvidt den enkelte boligejer har ret til erstatning, afhænger af forholdene på lige netop den grund, hvor boligen ligger. Oversvømmelsesordningen, som Stormrådet administrerer, kan i nogle tilfælde dække skaderne.

0,5 millioner til Klimatoriums udstilling i Lemvig

25. februar 2020
Foreningen Klimatorium fik sammen med 25 andre ansøgere ”ja” til deres ansøgning til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje og hermed støtte til deres projekter.

Kystsikringsprojekt genoptages i Dragør

10. februar 2020
Efter en længere pause, er det på grund at et samarbejde med Sund & Bælt, muligt at genoptage arbejdet med et lokalt kystsikringsprojekt.

Klimaforandringerne udfordrer kloaksystem og kysten i Rudersdal Kommune

10. februar 2020
Kloaksystemet i Rudersdal Kommune kan ikke klare de stigende regnmængder. En kystplan er på vej i høring.

Grønlands indlandsis smelter syv gange hurtigere end tidligere

10. februar 2020
En ny stor rapport fra den internationale sammenslutning af polare forskere IMBIE, viser at global opvarmning forårsager afsmeltning af is på Grønland væsentlig hurtigere og eksplosivt end tidligere.

Flere hundredetusinde bygninger i Danmark er i fare for oversvømmelse

6. februar 2020
Ny analyse viser hvordan ekstreme nedbørsmængder og stormfloder kan påvirke bygninger, som ligger tæt ved eller på lavninger, vandløb og kyststrækninger i Danmark.

Milliontilskud skal sikre videreførelse af klimatilpasningsprojekt

27. januar 2020
Nyt tilskud fra Region Midtjylland skal sørge for at EU klimaprojektet ’Coast to Coast Climate Change’ kan videreføres og dermed sikre udviklingen af klimatilpasningen i det midtjyske.

Kystbeskyttelse med helhed og lokale hensyn

22. januar 2020
En analyse af 32 eksempler på kystbeskyttelse danner udgangspunkt for tre nye typologier til kortlægning af de danske kyster.

Efter 30 år kommer der nu kystsikring ved Dybesø

16. december 2019
30 års forhandlinger med grundejere har nu frembragt en plan for kystsikring ved Dybesø

Højvandsbeskyttelse: Tøjhushaven i Randers får ny dæmning

30. november 2019
Ny mobil højvandsdæmning skal beskytte Tøjhushavekvarteret i forbindelse med stormflod og oversvømmelse
Viser 1 - 10 ud af 144