Nyt om Kyst

Nyt om Kyst

Saltmarsken – Danmarks naturlige klimabuffer

17. august 2021
Saltmarsken er en naturligt forekommende naturtype langs de danske kyster og virker både som kulstofdræn, kystsikring og klimabuffer.

Ny rapport kommer tættere på de samlede effekter af stormflod og skybrud

5. juli 2021
I en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet undersøges bl.a. de sundhedsmæssige tab og skader, der er ved stormfloder og skybrud og således komme tættere på de samlede effekter ved klimatilpasningen.

Nu får danske kystbyer støtte til at beskytte mod oversvømmelser

28. juni 2021
Med partnerskabet Byerne og det stigende havvand vil Realdania og Kystdirektoratet forstærke kystbeskyttelse i 10 danske byer.

Kystsikring i Jyllinge Nordmark indviet

25. juni 2021
I denne uge blev det tid til at indvie kystsikringen i Jyllinge Nordmark, ca. 7,5 år efter, at 258 boliger i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg blev ødelagt af vand i forbindelse med stormen Bodil, den 6. december 2013.

Pulje til kystbeskyttelse 2021 er åben for ansøgninger

15. juni 2021
Puljen er en del af den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter afsat i årene 2021-2023, hvor der i 2021 er 90 mio.kr. til rådighed

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har fået tilføjet nye data og ajourført ift. seneste højdemodel

10. juni 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med udgangspunkt i den senest opdaterede hydrologisk tilpassede højdemodel og udvidet med nye data om bl.a. kysterosion.

Nyt projekt om gamle stormfloder skal hjælpe os i fremtiden.

26. maj 2021
Forskning fra Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) skal vise, hvor voldsomme tidligere stormfloder har været.

Sommerhuse i Hjørring kommune sikres med sandfordring

21. april 2021
Hjørring kommunes vestvendte kyst er ifølge Kystdirektoratet den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier grundet erosion er størst.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har nu nye data og funktioner for højtstående grundvand

15. april 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med nye grundvandsdata og udvidet med nye funktioner, bl.a. vedr. sandsynligheder for antal dage med højtstående grundvand og om hvilke bygninger og veje der potentielt påvirkes.

Kan stenrev være Danmarks nye kystsikring?

7. april 2021
Stenrev er bedre for havmiljøet, men kan det klimasikre lige så godt som en sandfordring? Et nyt forskning fra DTU Aqua skal give svaret.
Viser 1 - 10 ud af 167