Nyt om Kyst

Nyt om Kyst

IPCC's sjette hovedrapport del 2

28. februar 2022
Klimaforandringer rammer verden skævt, lyder budskabet i seneste rapport fra FN’s Klimapanel, der har fokus på konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. Flere mennesker fordrives, dødeligheden stiger, sundheden falder og økosystemer trues. I takt med at temperaturen stiger, øges risikoen for uoprettelige skader og behovet for klimatilpasning.

Øresundsbroen bliver stormflodssikret for 60 mio. kroner

23. februar 2022
Den store investering fra Øresundsbro Konsortiet skal gå til stormflodssikring af både Peberholm og Kastrup Halvø over de næste fire år.

Havvandsstigninger truer sjælden dansk natur, viser ny rapport

16. februar 2022
En ny rapport udviklet af COWI og SDU konkluderer at det stigende havvandspejl, grundet klimaforandringerne, vil påvirke kystnaturen over de næste 50 og 100 år. Resultaterne peger i retning af et forandret Dansk kystlandskab.

Ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning

10. februar 2022
Rapporten er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for Miljøministeriet og er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier.

Strandvejen i Hørsholm skal rettes med sandstrand

1. februar 2022
Kystsikringsplanen for Strandvejen mellem Bukkeballevej og Mikkelborg blev vedtaget enstemmigt i Klima- og Miljøudvalget i Hørsholm.

DMI's Klimaatlas opdateret

24. januar 2022
Se hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande forventes at blive overskredet i fremtidens klima

Solrød Strand står overfor en trefoldig kystsikring

7. januar 2022
I et samarbejde mellem Solrød Kommune og et lokalt klitlag sikres Solrød Strand mod havvandstigninger ved hjælp af tre forskellige tiltag.

90 mio. kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter

16. december 2021
Nu kommer der en økonomisk håndsrækning fra Nørlev Strand i nord til Enø i syd, så de danske kystområder beskyttes bedre mod stigende havvandstand og dermed mod oversvømmelse og erosion.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret

16. december 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med forbedringer af brugerfladen, og fremtidssikret ift. fortsat drift.
Viser 1 - 10 ud af 177