Nyt om Kyst

Nyt om Kyst

Ny national kortlægning af landbevægelser

8. oktober 2019
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har opdateret kortlægningen af vertikale og horisontale landbevægelser for hele Danmark. Kortlægningen kan bruges til at vurdere om jorden sætter sig, fx omkring diger, veje, jernbaner og anden vigtig infrastruktur.

Klimaatlas, klar til fremtidens vejr

6. oktober 2019
DMI har udviklet et Klimaatlas, der viser hvor i landet vi er særligt udsatte for stormflod og skybrud i fremtiden. Klimaatlas bliver de næste to år udbygget med ny viden om fremtidens ekstreme vejr.

Farødæmningen sikres mod erosion

30. september 2019
Erosion påvirker Farødæmningen i en sådan grad, at der nu sættes gang i kystsikring.

Bedre sikring mod oversvømmelse

26. september 2019
I Skive Kommune vil man etablere et dige som sikring mod oversvømmelser.

Ny plan skal beskytte Enø og Lungshave mod oversvømmelse

10. september 2019
Et endeligt forslag til kystbeskyttelse skal sikre Enø og Lungshave mod fremtidige oversvømmelser.

Ny rapport skal hjælpe med at forudsige oversvømmelser

2. september 2019
En rapport fra Kystdirektoratet beskriver en metode til beregning af sandsynligheden for sammenfald af ekstreme hændelser fra oversvømmelseskilder.

Nyt rør i Øresund skal modvirke oversvømmelser i Helsingør

11. juli 2019
Forsyning Helsingør anlægger et nyt stort rør ved Gummistranden i Helsingør, som skal føre regnvand 310 meter ud i Øresund.

Havet vil stige mere ved Esbjerg end København og Skagen

5. juli 2019
Et nyt studie viser, at ikke alle danske byer vil opleve stigninger i havniveauet i lige høj grad gennem dette århundrede.

Ny kystsikring indvies på Anholt

26. juni 2019
Øen Anholt har været stærkt udsat for større storme, men det skal være forbi med indvielsen af et nyt kystsikringsanlæg

Solråd Byråd godkender kystsikringsplan

26. juni 2019
En plan, som skal beskytte borgerne mod fremtidige hændelser med stormflod, er netop blevet godkendt af byrådet i Solrød.
Viser 1 - 10 ud af 131