Lovstof
Del artikel Print

Lovstof

Det er, som udgangspunkt, den enkelte grundejer, der har ansvaret for at beskytte sin grund imod oversvømmelser eller erosion fra havet. Det er kommunerne, der skal give tilladelse til etablering af kystbeskyttelse. Dette reguleres af lov om kystbeskyttelse

 

EU's oversvømmelsesdirektiv, der er implementeret i Danmark i særskilte love for henholdsvis kystoversvømmelser, bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (læs her) og regn/å-oversvømmelser (læs her), forpligter myndighederne til at udarbejde planer for beskyttelse mod oversvømmelser.

Lov om stormflod og stormfald regulerer mulighederne for erstatning af skader efter stormfald eller -flod, som ikke dækkes af almindelige forsikringer.

Du kan finde relevant lovstof for kystsektoren i relation til klimatilpasning nederst på siden.