Del artikel Print
Pulje på 150 mio. kr. åbner for ansøgninger til kystbeskyttelse

Pulje på 150 mio. kr. åbner for ansøgninger til kystbeskyttelse

Kystkommuner og digelag i Vadehavet kan nu søge om støtte til kystbeskyttelsesprojekter.

Klimaforandringerne og det mere ekstreme vejr sætter de danske kyster og diger under pres. Ifølge Kystplanlægger.dk anbefales en reduktion af risikoen for oversvømmelse og/eller erosion på ca 2.160 km af Danmarks kyststrækning.

 

En pulje på 150 mio. kr. er nu åben for ansøgninger fra kystkommuner og digelag i Vadehavet, der ønsker økonomisk støtte til kystbeskyttelsesprojekter. Der kan søges om støtte til kommunale fællesprojekter, hvor der er tale om en større sammenhængende og helhedsorienteret kystbeskyttelsesindsats, som ligger inden for de strækninger der ifølge Kystplanlægger.dk anbefales reduktion af risikoniveauet. Der kan ligeledes søges om støtte til etablering eller forstærkning af diger i Vadehavsområdet.

 

Puljen er åben frem til d. 2. oktober 2023.

 

Kilde: MIM.dk