Højvandsstatistikker
Del artikel Print

Højvandsstatistikker

Kystdirektoratet har udarbejdet statistikker for, hvor hyppigt vandstande af forskellige højder forekommer.

Vandstanden i havet måles kontinuerligt af en række vandstandsmålere, som er opsat ved de danske kyster, typisk i havne. Vandstandsmålerne drives af havnene, kommunerne, Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet.

 

For at få gode statistikker er det altafgørende, at vandstandsmåleren måler kontinuerligt og kalibreres med jævne mellemrum. Statistikkerne opdateres af Kystdirektoratet ca. hvert 5. år. Seneste opdaterede version er fra 2017.

 

Find den her.

Senest redigeret: 05-01-2024