Del artikel Print
Kystsikring i Lynæs med ny strand og bølgebrydere Colourbox

Kystsikring i Lynæs med ny strand og bølgebrydere

Halsnæs Forsyning har i forbindelse med sikringen af en spildevandsledning etableret en ny sandstrand og to bølgebrydere

En spildevandsledning ved Lynæs på grund af vind og vejr blev blottet, hvortil ledningen kunne ske at kollapse. Den bedste løsning på problemet var kystsikring i form af etableringen af en ny strand og to bølgebrydere. Herved kommer området til at fungere som et rekreativt område for borgerne. Kystsikringen kommer til at beskytte spildevandsledningen mod de hårde Nordvest storme, hvilket blotlagde ledningen i første omgang. Samtidig med at en konkret problematik er løst, får borgere mulighed for at nyde stranden med ophold, gåture og diverse andre rekreative aktiviteter.

 

Kystsikringen af Lynæs har kostet omkring 1,5 mio. kr., hvorimod den alternative løsning, om at flytte kloakledningen og herved lave store ændringer på hele kloaksystemet, ville have kostet 50-100 mio. kr.

 

Kilde: Frederiksborg Amts Avis