Del artikel Print
Kystsikring forenes med klimatilpasningsprojekt i Seden Strandby Colourbox

Kystsikring forenes med klimatilpasningsprojekt i Seden Strandby

Et naturbaseret klimatilpasningsprojekt giver plads til fugle- og dyrelivet ved Seden Strandby.

Seden Strandby har i mange år været generet af oversvømmelser og stormfloder. Nu er en efterspurgt kystsikring endelig faldet på plads, efter at kommunen har støttet projektet med midler fra EU og staten.

 

En naturbaseret kystsikring er blevet gennemført. Denne form for kystsikring giver plads til fugle- og dyrelivet i Seden Strandby, hvilket betyder en forbedring af dyrelivet i fjorden.

 

For at være helt sikret mod oversvømmelser og stormfloder skal kystsikring i form af et dige i den vestlige del af Seden Strandby etableres. Hermed kombineres en mere traditionel kystsikring med en naturbaseret kystsikring. Dette sikrer området mod oversvømmelser, samtidig med områdets biodiversitet øges.

 

Kilde: TV2 Fyn