Del artikel Print
Nu er højvandsplan ved Juelsminde klar Colourbox

Nu er højvandsplan ved Juelsminde klar

Stenskråninger, diger og strandpromenade og meget mere skal sikre de tre kyststrækningerne og havnen mod oversvømmelser ifølge den nye strategiplan

Med højvandsplanen fokuseres der på et sammenhængende udtryk mellem højvandssikringen, byen og stranden, hvor det er ønsket at højvandsbeskyttelsen er synlig, styrker og tilpasser sig omgivelserne - blandt andet i form af stisystemer, belysning og vandsportsfaciliteter.

 

Strategiplanen inddeler kyststrækningerne omkring Juelsminde i fire zoner, hvor der lægges vægt på forskellige løsningsmuligheder og designforslag, eftersom hver zone har individuelle særpræg, der skal sikres på forskellige vis. Beskyttelsen kan bestå af kystnære diger, klitter og floodframes, som er en dug, der graves ned omkring huse i en boks hvortil den automatisk udløses og beskytter ved oversvømmelser. Herved bliver beskyttelsen på stranden ’blødere’ end f.eks. i byen og havnen, som vil være ’hårdere’ med promenadeanlæg, støttemur, skot, sluse, høfder, spunsvæg og rekreative strandanlæg.

 

Højvandsplanen lanceres af en styregruppe nedsat af projektet Grundejerne Bestemmer. Styregruppen består af medlemmer fra Styregruppen for stiftelsen af Juelsminde Digelag, Juelsminde Visionsråd, Juelsminde Havn og Marina, Landvindingslaget Søkjær, Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab, Hedensted Kommune, Realdania og Kystdirektoratet.

 

Kilde: Vejle Amts Folkeblad