Del artikel Print
Naturprojekt Kongeåen begynder at tage form

Naturprojekt Kongeåen begynder at tage form

Esbjerg kommunes største naturprojekt nogensinde skal ikke blot genskabe værdifuld natur. Det skal også være med til at klimasikre 450 km2 af kommunens opland mod oversvømmelser.

Esbjerg kommune har ansøgt EU om støtte til genopretningen af Kongeåen. Går ansøgningen igennem, kan kommunen påbegynde sit hidtil mest ambitiøse naturprojekt. Et projekt, der kommer til at løbe op i 100 mio. kroner.


Kongeåen skal genslynges. Gravemaskiner skal genetablere det gamle åforløb med 20-25 sving, der vil forlænge åen med 3,5 kilometer. Det skal være med til at skabe bedre betingelser for naturen, men også afvande området fra Jedsted Mølle og ud til Vadehavet. Projektet ville kunne gå i gang allerede denne sommer, hvor engene er mest tørre. Holder tidsplanen, forventes projektet færdig i 2025.


Åen skal ganske enkelt kunne rumme mere vand for at sikre området mod mere ekstreme vejrhændelser. I 2015 og 2017 var oversvømmelserne så omfattende, at både landbrug, kommune og myndighederne satte sig sammen for at finde en løsningen til at fremtidssikre Kongeåen.


Konsulentfirmaet Orbicon blev hyret til at udarbejde en plan for naturgenopretningen. Det førte til en trefoldig løsning:
1. Tre sandfang, der skal standse 90 % af de årlige 5000 msand, der udvaskes fra åen.
2. En uddybning, også i bredden, på en række stræk, så åen kan rumme mere vand.
3. Naturgenopretning gennem genslyngning af åen, med opkøb af landbrugsjord med tilbud om erstatningsjord.


Derudover skal Naturprojekt Kongeåen også skabe bedre adgang for dem, der bruger området i deres fritid. Projektet omfatter nemlig også etablering af vandrestier, fugletårne, infotavler, trækfærger og gangbroer i de våde områder for at invitere naturnyderne tilbage til det genoprettede åløb.


Kilde: Jydske Vestkysten