Del artikel Print
Klimasø i Præstø skal sikre mod fremtidige oversvømmelser

Klimasø i Præstø skal sikre mod fremtidige oversvømmelser

Den nye sø skal mindske risikoen for oversvømmelse af bymidten, når Tubæk Å går over sine bredder.

Efter et lignende klimatiltag i Nykøbing Falster vedtog Vordingborg Kommune at etablere en såkaldt klimasø for at afhjælpe de gener, der har været i forbindelse med oversvømmelser fra Tubæk Å.

 

Klimasøen grænser op til åen og bliver placeret lidt uden for Præstøs bymidte. Her vil 16.000 kubikmeter jord blive gravet op for at udgøre arealet til søen.

 

Ved voldsomme vejrhændelser, hvor store mængder nedbør normalt ville bevirke, at åen går over sine bredder, skal vandet nu ’parkeres’ i klimasøen, indtil der igen bliver plads i åsystemet.

 

Klimasøen skal ikke kun afhjælpe oversvømmelsesrisikoen, den skal også fungere som et gydeområde for brakvandsgedder. I området omkring søen skal der sås vilde blomster til gavn for biodiversiteten. Herudover fjernes markdræn, så kvælstof bliver fjernes fra vandet.

 

Kilde: Tv2east.dk