Del artikel Print
Diget kommer inden de næste oversvømmelser truer

Diget kommer inden de næste oversvømmelser truer

Byggeri af nyt dige i Høll skal beskytte de lokale sommerhusejere, uden at forstyrre sommerens strandgæster.

Et to kilometer langt kystdige skal opføres i Høll. Diget har været mange år undervejs, men nu ligger det fast. Byggeriet skal påbegyndes lige før sommeren, for så at kunne være færdigt inden vinter. Det er nemlig om vinteren der er størst risiko for de oversvømmelser, der længe har plaget Hølls sommerhusejere.


Byggeriet kommer dog ikke til at have betydning for strandens solslikkende gæster, - Vi er så heldige, at der kan startes langs åen, så det vil ikke få betydning for de sommerglade gæster, siger Egon Sørensen, der er formand for Grundejerforeningen i Hvidbjerg, Høll og Mørkoholt.


Diget bliver et synligt element i strandbilledet, men mange steder vil det næppe kunne skygge solens stråler. Det skyldes at diget skal stå to meter over havets overflade. Afhængig af strandens egne skråninger bliver diget et sted mellem én fods højde, eller op til skuldrene på en voksen mand.


At et dige endelig kommer bringer glæde hos de lokale sommerhusejere. – Vi har boet her i otte år, (…), og det er jo aldrig rart at vide, at nu er vandet atter ved at trænge sig ubønhørligt frem til ens have og hus, siger Tonny Kristiansen, der er sommerhusejer, og ikke kan få armene ned ved tanken om, at der snart er et dige.


- Oversvømmelser gør ikke noget godt for nogen. Selvfølgelig er det værst for os, der er i den akutte farezone, men oversvømmelserne rammer bredere, for den slags er med til at skabe et ry, (…), og det kan betyde noget for huspriserne, siger Tonny Kristiansen.


I blandt de 564 husstande der udgør den lokale grundejerforening er der bred opbakning til projektet ifølge Egon Sørensen. Også selvom lodsejerne selv skal betale for diget. I første omgang klarer Vejle kommune regningen, lodsejerne skal så senere, gennem ejendomsskat, betale det af over en årrække. Her er der snakke om nyttebidrag, hvor de sommerhusejere der får mest nytte af diget også skal betale mest. For de sommerhuse der skal betale mest betyder det et engangsbeløb på 12.000 til 15.000 kr.


Diget kommer ikke til at blive den store udfordring ingeniørmæssigt. – Det kræver selvfølgelig, at vi skal have styr på mange elementer, deriblandt de forskellige jordbundstyper, det skal bygges på, men alt i alt er det rent teknisk en simpel opgave, forsikre Finn Toft Jensen, der er civil ingeniør ved Vejle Kommune.


Kilde: Fredericia Dagblad & Vejle Amts Folkeblad