Del artikel Print
Kan stenrev være Danmarks nye kystsikring?

Kan stenrev være Danmarks nye kystsikring?

Stenrev er bedre for havmiljøet, men kan det klimasikre lige så godt som en sandfordring? Et nyt forskning fra DTU Aqua skal give svaret.

DTU Aquas nye stenrevsprojekt kan have stor betydning for, hvordan kommuner fremadrettet vil klimasikre deres kyster. Det er første gang herhjemme, at et projekt skal undersøge om stenrev kan sikre kysterne mod de bølger, der påvirker kysterne.

 

Hvorfor ikke sandfordring? Sandfordring kommer med en række komplikationer. Både opsugningen og deponeringen af sandet kan true mange fiskehabitater, og er en proces der skal gentages ved vedligeholdelse. Derfor kan det i nogle områder være på kanten med EU’s miljøregler. Dette mener Ellen Magrethe Basse, professor i EU-jura fra Aarhus Universitet, og påpeger at man kun kan fravige EU’s miljøregler, og særligt habitatsdirektivet, hvis der er bydende nødvendige samfundshensyn og ingen alternativ.

 

Stenrevet kan være det alternativ, der mangler. Foreningen Hunderevet er store tilhængere stenrev. Hunderevet er et formidlingsrev bestående af 7000 ton sten, og strækker sig 250 meter. Foreningens formand, Frank Eske-Lund, mener at myndighederne har glemt at der før i tiden lå rigtig mange stenrev 50-100 meter fra kysten. Hunderev er netop sådan et eksempel, det blev fisket op i takt med at man havde brug for materiale til at udvide Hundested havn, og er først blevet reetableret tilbage i januar måned. Hertil vurdere DTU Aqua, at der samlet set har været fjernet 8,4 mil. m3 stenrev fra Danmarks kyster, i perioden 1900-1999.

 

Rådgivningsvirksomheden DHI der har erfaringer med stenrev fra bl.a. den australske Gold Coast mener, at stenrev sjældent kan stå alene mod havets eroderende kræfter, men at naturbaserede løsninger er vejen frem og fortjener at blive testet i matematiske modeller såvel som i felten.

 

I DTU Aquas stenrevsprojekt vil man implementere 4000-5000 m3 rev i 2022-2023, når man først gennem hydrodynamisk modellering har fundet en egnet strand og der er lokal opbakning til etablering af projektet. 

 

Kilde: Ingeniøren