Del artikel Print
Spildevandskomiteen (SVK) og Klimaatlas (DMI) har udarbejdet en sammenligning af klimafaktorer Colourbox

Spildevandskomiteen (SVK) og Klimaatlas (DMI) har udarbejdet en sammenligning af klimafaktorer

I forbindelse med sammenligningen er en anbefaling for dimensionering og analyse af afløbssystemer også udarbejdet. Det fastslås, at de branchespecifikke anbefalinger fra SVKs skrifter stadig bør benyttes for dimensionering af afløbssystemer.

I notatet sammenligner og forklarer SVK og DMI de forskelle på klimafaktorer for ekstremnedbør, som man finder i DMIs klimaatlas og SVKs Skrift 30.

 

I sammenligningen af klimafaktorerne finder DMI og SVK, at SVKs nuværende anbefalinger repræsenterer de nye udledningsscenarier fra Klimaatlas i rimelig grad. Derfor anbefales det, at de branchespecifikke anbefalinger fra SVKs skrifter stadig bør benyttes for dimensionering af afløbssystemer. Der kan være mindre forskelle mellem DMIs udledningsscenarier fra Klimaatlas og SVKs skrift 30 på lokal skala.

 

Yderligere fastslås det, at de nye klimascenarier fra Klimaatlas vil blive inkorporeret i en kommende opdatering af klimatilpasningsscenarier fra SVK, såsom den infromation Klimaatlasset bidrager med blandt andet ift. klimaforandringernes effekt på nedbør og temperatur. 

 

Notatets ambition er at klimafaktorer anvendes på en konsistent måde - på tværs forskellige analyser og aktører.